Υβρίδιο αιολικής-ηλιακής ενέργειας στην Ινδία;

113
renewable 1989416 1920

Παρά τα επιθετικά χρονοδιαγράμματα, η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ινδία δεν έχει επιταχυνθεί όπως πολλοί περίμεναν. Επιπλέον, η ανάπτυξη νέων ηλιακών project από τις επτά χώρες που είναι πλούσιες σε αιολικούς πόρους, επιδείνωσε περαιτέρω τα προβλήματα πρόσβασης στη γη και το δίκτυο. Αντιμέτωπα με αυτούς τους περιορισμούς, τα υβριδικά έργα αιολικής-ηλιακής ενέργειας, έχουν λάβει αυξανόμενη προσοχή καθώς βελτιστοποιούν τη χρήση πόρων γης και δικτύου.

Το Υπουργείο Νέας και Ανανεώσιμης Ενέργειας της Ινδίας (MNRE) ανακοίνωσε για πρώτη φορά την εθνική του αιολική-ηλιακή υβριδική πολιτική το 2018. Σύμφωνα με την πολιτική, τα υβριδικά έργα αιολικής-ηλιακής ενέργειας πρέπει να έχουν ένα κοινό σημείο διασύνδεσης δικτύου. Συνολικά, περισσότερα από 15 GW έχουν ήδη εκδοθεί για υβριδικά έργα αιολικής-ηλιακής ενέργειας, εκ των οποίων τα 6.26GW έχουν διατεθεί και αναμένεται να τεθούν σε σύνδεση έως το 2023.

πηγή: windpowermonthly.com