ΥΠΕΝ: Τροπολογία για τις συμβάσεις έρευνας υδρογονανθράκων και την ενίσχυση της Energean για τον Πρίνο

123

Η τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατατέθηκε χθες στο νομοσχέδιο του ΥΠΑΝ για την παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης – η οποία αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί από τη Βουλή αύριο Παρασκευή – προβλέπει ότι το αντάλλαγμα για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του θαλάσσιου χώρου, του πυθμένα και του υπεδάφους του βυθού στους αναδόχους των συμβάσεων παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων του Ελληνικού Δημοσίου για τους σκοπούς της κατασκευής και εγκατάστασης σταθερών ή πλωτών εξεδρών, αγωγών, καλωδίων και τοποθέτησης ναυδέτων, στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε εκτέλεση των προβλεπόμενων στις οικείες συμβάσεις, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με βάση τις διεθνώς ισχύουσες παραμέτρους και κριτήρια, που εφαρμόζονται αναλογικά, κατόπιν πρότασης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων.

Προστίθεται μάλιστα ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος της, αιτήσεις των αναδόχων των συμβάσεων του ν. 2289/1995 για την παραχώρηση χρήσης.

Το ένα και βασικό σκέλος αφορά τη διευκόλυνση των παραχωρησιούχων στην εκτέλεση των ερευνών τους, ενώ παράλληλα η διατύπωση της ρύθμισης επιτρέπει την ενδεχόμενη εφαρμογή της και σε γενικότερο επίπεδο, δηλαδή στον επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων με βάση τα οποία θα καθορίζεται το αντάλλαγμα του κάθε παραχωρησιούχου. Αν και για να επιτευχθεί η απεξάρτηση της οικονομίας από το πετρέλαιο θα χρειαστούν πολλά ακόμη χρόνια, οι εταιρείες του κλάδου «ξαναγράφουν» τους προϋπολογισμούς και τα επενδυτικά τους πλάνα περιλαμβάνοντας πλέον αυξημένες επενδύσεις προς ΑΠΕ και ανανεώσιμα καύσιμα. Παράλληλα, όμως, η ρύθμιση θα μπορούσε να ερμηνευτεί και υπό το πρίσμα της δρομολογούμενης «εμπλοκής» της ΕΔΕΥ και στον τομέα των υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

Με την ίδια τροπολογία, το ΥΠΕΝ έρχεται να κατοχυρώσει και τυπικά τη συμφωνία με την Energean για την ενίσχυση του Πρίνου, η οποία έχει ήδη λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έτσι, προβλέπεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει την εγγύησή του – κατά παρέκκλιση των οδηγιών περί κρατικών ενισχύσεων – υπέρ της Energean, σε ποσοστό 90% επί δανείου ύψους 90,5 εκατ. ευρώ το οποίο πρόκειται να συνάψει η εταιρεία με εμπορικές τράπεζες, καθώς και ομολογιακού δανείου ύψους 9,5 εκατ. ευρώ. Η κάλυψη του δεύτερου δανείου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από αίτημα της εταιρείας προς τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της κυβέρνησης για στήριξη ύψους 100 εκατ. ευρώ με την μορφή δανείων, κρίνοντας ότι η δραστηριότητα της Energean στην Ελλάδα έχει πληγεί από την πανδημία και ότι η εταιρεία παράλληλα αντιμετωπίζει δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση από την αγορά για τις απαιτούμενες επενδύσεις στον Πρίνο.

πηγή: newmoney.gr