ΥΠΕΝ: οι αποφάσεις για τις άδειες των ΑΠΕ

42
wind turbine 2871673 340

Ένα νέο, ακόμη πιο απλοποιημένο αδειοδοτικό πλαίσιο για τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ικανοποιώντας αιτήματα μεγάλων και μικρών παραγωγών. Στόχος είναι η αντιμετώπιση γραφειοκρατικών και άλλων εμποδίων που καθυστερούν στα κρατικά γρανάζια έργα αξίας πολλών εκατομμυρίων αλλά και ένας πιο ευέλικτος μηχανισμός αδειοδότησης που θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην μεγάλη διαδρομή για την επίτευξη του Green Deal. Όπως ανέφερε την Παρασκευή σε εκδήλωση του ΑΠΕ, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτού Πλούτου κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο θα συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή ΑΠΕ του ΥΠΕΝ σήμερα.

Πρόκειται για το νέο κύκλο αλλαγών που θα θεσμοθετήσει το υπουργείο, ένα χρόνο μετά τις πρώτες παρεμβάσεις στον πράσινο πυλώνα της οικονομίας, διαμορφώνοντας όπως ανέφερε η κ. Σδούκου μετά από 15 χρόνια ένα νέο, ολοκληρωμένο αδειοδοτικό πλαίσιο, που θα καλύπτει όλα τα στάδια: από την Έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού μέχρι και την Άδεια Λειτουργίας, με αυτοματοποιήμενες και τυποποιημένες διαδικασίες.

Στόχος των αλλαγών όπως είπε, είναι ο περιορισμένος αριθμός δικαιολογητικών που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις των επενδυτών σε κάθε στάδιο αλλά και οι ψηφιοποιημένες διαδικασίες τόσο κατά την υποβολή, όσο και κατά την έκδοση όλων των αδειών (Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, Σύμβαση Σύνδεσης, Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας). Επιπλέον, με τις νέες ρυθμίσεις θα υπάρξει ένα μόνο σημείο επαφής, που θα λειτουργεί ως πύλη εισόδου για τους επενδυτές, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη, τον βαθμό ωριμότητας και την πορεία αδειοδότησης των έργων.

πηγή: newmoney.gr