Υδροηλεκτρική ενέργεια: η πιο δυνατή μορφή ανανεώσιμης ενέργειας

440
dam 2492809 1920s

Τι είναι η υδροηλεκτρική ενέργεια και γιατί χαρακτηρίζεται ως η πιο δυνατή μορφή ανανεώσιμης ενέργειας.

πηγή: Energy Professionals