Το πρώτο έργο πλωτού πράσινου υδρογόνου στον κόσμο πάνω σε λειτουργική πλατφόρμα καυσίμων

349
cmalp adobestock 182859327

Η ανεξάρτητη βρετανική Neptune Energy θα φιλοξενήσει το πρώτο υπεράκτιο έργο πράσινου υδρογόνου στον κόσμο σε μια λειτουργική πλατφόρμα πετρελαίου ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μια εγκατάσταση στην Ολλανδική Βόρεια Θάλασσα. Το PosHYdon, το οποίο θα φιλοξενηθεί σε μια πλατφόρμα 13 χιλιόμετρα από την ακτή του Scheveningen στη Χάγη, στοχεύει στην επικύρωση της ενσωμάτωσης πλωτών αιολικών, αερίου και υδρογόνου.

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από υπεράκτιες ανεμογεννήτριες θα τροφοδοτεί την εγκατάσταση υδρογόνου στην πλατφόρμα, μετατρέποντας το θαλασσινό νερό σε απιονισμένο νερό και στη συνέχεια σε υδρογόνο μέσω ηλεκτρόλυσης. Ο στόχος είναι η απόκτηση εμπειρίας από την ενσωμάτωση ενεργειακών συστημάτων στη θάλασσα και την παραγωγή υδρογόνου σε υπεράκτιο περιβάλλον.

Η Neptune δήλωσε την Πέμπτη ότι θα λάβει επιδότηση ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ από την Ολλανδική Εταιρεία Επιχειρήσεων που θα της επιτρέψει να ξεκινήσει δραστηριότητες στο έργο. Η επιχορήγηση δόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίδειξη ενέργειας και καινοτομία του κλίματος», το οποίο επενδύει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων δοκιμαστικών έργων υδρογόνου.

πηγή: upstreamonline.com