f71fe0789671c47c3b51c55a9989bbd7 xl

Σε μία ακόμη εντυπωσιακή επενδυτική πρωτοβουλία προχώρησε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, καταθέτοντας σειρά αιτήσεων στη ΡΑΕ για μονάδες αποθήκευσης συνολικής ισχύος 1 GW.

Πρόκειται για επένδυση συνολικού προϋπολογισμού 500-700 εκατ. ευρώ.

Τα έργα, σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη, θα κατασκευάσει η θυγατρική της ΔΕΗ, με την αποθηκεύσιμη ενέργεια να προσεγγίζει τις 3 GWh.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, κατόπιν προσεκτικής ανάλυσης των τεχνολογικών και επενδυτικών χαρακτηριστικών τής εν λόγω αγοράς, επέλεξε να καταθέσει συγκεκριμένο πλήθος μονάδων αποθήκευσης με ποικίλα χαρακτηριστικά (διαφορετικά επίπεδα ισχύος και διαφορετικές ώρες λειτουργίας) και σε γεωγραφικές θέσεις οι οποίες μεγιστοποιούν τόσο το όφελος για τη λειτουργία του συστήματος όσο και το επενδυτικό όφελος για τον όμιλο ΔΕΗ.

Αυτή η επιλογή διευκολύνει τη συμμετοχή των μονάδων αποθήκευσης σε όσο το δυνατόν περισσότερες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που ευθυγραμμίζεται επίσης με αντίστοιχες πρακτικές που φιλοδοξεί να εγκαθιδρύσει ο όμιλος της ΔΕΗ στα φωτοβολταϊκά έργα. Υπενθυμίζεται ότι η θυγατρική της ΔΕΗ έχει καταθέσει αιτήσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 600 MW, ενώ έχει ήδη λάβει βεβαιώσεις για 1,9 GW φωτοβολταϊκών. Εχει καταθέσει επίσης αιτήσεις για πλωτά φωτοβολταϊκά ισχύος 50 MW, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζεται και για την αγορά των υπεράκτιων αιολικών, που θα ανοίξει με την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου μέσα στο καλοκαίρι.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες βρίσκεται, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σε συζητήσεις για συνεργασία στον τομέα των υπεράκτιων αιολικών με τις εταιρείες Quantom, ΕDPR αλλά και τη γερμανική RWE, με την οποία έχει υπογράψει συμφωνία για την από κοινού κατασκευή φωτοβολταϊκών ισχύος 2 GW στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Ο παραπάνω σχεδιασμός εντάσσεται στην επιχειρησιακή στρατηγική του ομίλου για ανάπτυξη πολύπλευρου χαρτοφυλακίου, που θα περιλαμβάνει τόσο ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών όσο και μονάδες αποθήκευσης.

Το συνολικό αδειοδοτημένο χαρτοφυλάκιο για νέα και υπό κατασκευήν έργα ΑΠΕ της θυγατρικής της ΔΕΗ αγγίζει σήμερα τα 7 GW, ενώ έως το τέλος του επόμενου έτους τα εν λειτουργία έργα θα έχουν ξεπεράσει τα 500 MW.

Kαταλυτικά για την επιτάχυνση του βηματισμού της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην αγορά των ΑΠΕ αναμένεται να λειτουργήσει η συνεργασία με τον γερμανικό κολοσσό RWE που υπεγράφη πρόσφατα. Η συνεργασία των δύο εταιρειών ξεκινάει με τη δέσμευση για την από κοινού κατασκευή φωτοβολταϊκών ισχύος 2 GW, για τα οποία θα επενδυθούν κεφάλαια κοντά στο 1 δισ. ευρώ. Πρόθεση των δύο εταιρειών είναι η ανάπτυξη των πρώτων έργων στις αρχές του 2022, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα που αναμένεται να εγκατασταθούν στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Η RWE, με εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ άνω των 9 GW, την οποία στοχεύει να αναπτύξει σε πάνω από 13 GW έως το τέλος του 2022 επενδύοντας περί τα 5 δισ. ευρώ μαζί με συνεργάτες, βλέπει την Ελλάδα ως μια πολλά υποσχόμενη αγορά για την περαιτέρω ανάπτυξή της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.