Το αέριο ξεπέρασε το λιγνίτη σε εκπομπές ρύπων στην Ε.Ε

199
dutch gas processing plant opens in hungary

Σύμφωνα με το Ember, οι μονάδες αερίου ξεπέρασαν τις αντίστοιχες λιγνιτικές πέρυσι, ως η πρώτη πηγή εκπομπών ρύπων της ηλεκτροπαραγωγής.

Η ανάλυση έδειξε ότι συνεχίστηκε η πτώση των εκπομπών του λιγνίτη και του λιθάνθρακα κατά 23% και 27% αντίστοιχα το 2020 σε ετήσια βάση.

Οι μονάδες αερίου παρήγαγαν 236 εκατ. τόνους CO2, ενώ του λιγνίτη 205 εκατ. και του λιθάνθρακα 154 εκατ. τόνους. Παράλληλα, εκπροσωπούσαν το 33% των εκπομπών του κλάδου από μόλις 16% το 2013.

πηγή: energypress.gr