Τηλεθέρμανση με φυσικό αέριο στις λιγνιτικές περιοχές

212

Σε ανασχεδιασμό των έργων τηλεθέρμανσης στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το φυσικό αέριο ως καύσιμο κατά τη μεταβατική περίοδο μετά την απολιγνιτοποίηση, προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ειδικότερα, για έργα τηλεθερμάνσεων που ήδη λειτουργούν (Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Αμύνταιο) καθώς και για το συμπληρωματικό έργο των Εργατικών Πολυκατοικιών Πτολεμαΐδας, θα διασφαλισθεί από τη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΔΑ) η παροχή του απαιτούμενου θερμικού φορτίου με φυσικό αέριο σε αντικατάσταση του φορτίου που σήμερα παρέχεται από τους θερμικούς σταθμούς της ΔΕΗ.

Παράλληλα, για τη λειτουργικότητα του ανωτέρω συστήματος θα υλοποιηθούν και έργα προσαρμογής (νέα λεβητοστάσια, συμπληρωματικά δίκτυα κ.λπ.). Οι δαπάνες όλων των ανωτέρω παρεμβάσεων θα καλυφθούν από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Για όλα τα λοιπά νέα έργα τηλεθέρμανσης σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, αυτά θα αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του γενικότερου προγραμματισμού και ανασχεδιασμού βασισμένου στις νέες συνθήκες που έχουν προκύψει.

Πώς θα λειτουργήσει η τηλεθέρμανση

Το έργο της «Τηλεθέρμανσης Φλώρινας», που είναι ενταγμένο στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ανασχεδιάζεται με δεδομένο ότι ο θερμοηλεκτρικός σταθμός της Μελίτης πρόκειται να αποσυρθεί και οι εργασίες του δικτύου εντός της πόλης της Φλώρινας δεν έχουν ξεκινήσει. Για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης αλλά και οικιακής χρήσης όλων των κατοίκων της πόλης της Φλώρινας, η ΔΕΔΔΑ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της, θα κατασκευάσει τα αναγκαία δίκτυα διανομής φυσικού αερίου. Αντίστοιχα, η κάλυψη των αναγκών θέρμανσης αλλά και οικιακής χρήσης στον Δήμο Μεγαλόπολης Αρκαδίας θα γίνει με την παροχή φυσικού αερίου, με την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών στην πόλη.

Όσον αφορά την παροχή θερμότητας στο υφιστάμενο δίκτυο τηλεθέρμανσης κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι τη λειτουργία του δικτύου φυσικού αερίου, θα εξασφαλισθεί η αδιάλειπτη τροφοδοσία του δικτύου και η ομαλή μετάβαση στο φυσικό αέριο, χωρίς καμία επιβάρυνση των καταναλωτών με κόστος μετατροπής του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης σε σύστημα φυσικού αερίου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις προτεραιότητα έχει η ομαλή μετάβαση στα νέα δεδομένα και η αδιάλειπτη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της μετάβασης, με γνώμονα τη μη πρόσθετη επιβάρυνση των καταναλωτών.

Αέριο σε ανταγωνιστικές τιμές

Επισημαίνεται ότι η προμήθεια φυσικού αερίου στη Φλώρινα και στη Μεγαλόπολη θα γίνεται σε ανταγωνιστικές τιμές από προμηθευτές που θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου που θα αναπτυχθεί, προκειμένου οι καταναλωτές να επιλέγουν ελεύθερα τον προμηθευτή τους, με βάση τις σχετικές αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε τιμές συμφέρουσες για αυτούς. Επίσης, στις περιοχές όπου η παρεχόμενη θερμότητα στις τηλεθερμάνσεις θα παράγεται με καύσιμο φυσικό αέριο, οι δημοτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν τις εγκαταστάσεις θα προμηθεύονται με αντίστοιχο τρόπο το φυσικό αέριο, προκειμένου να παρέχεται στους καταναλωτές θερμική ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές. «Η απρόσκοπτη και βιώσιμη θέρμανση των λιγνιτικών περιοχών κατά τη μεταβατική περίοδο αποτελεί κεντρικό άξονα του προγράμματος της απολιγνιτοποίησης, όπως έχουμε δεσμευθεί ενώπιον των τοπικών κοινωνιών», δήλωσε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς.

Ενεργειακά φυτά για καύσιμο στην “Πτολεμαΐδα 5”

Ενεργειακά φυτά που θα καλλιεργούνται στις εκτάσεις των πρώην λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία είναι μία από τις επιλογές για το καύσιμο της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της επιχείρησης “Πτολεμαΐδα 5” που είναι υπό κατασκευή.

Η μονάδα προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία το 2022 και προβλέπεται να λειτουργεί με λιγνίτη ως το 2028 οπότε θα πραγματοποιηθεί αλλαγή καυσίμου (όλες οι υπόλοιπες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ θα αποσυρθούν ως το 2023). Ήδη η ΔΕΗ έχει ζητήσει από την ιαπωνική Mitsubishi, που είναι ο κατασκευαστής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού να εκπονήσει μελέτη για τη βέλτιστη επιλογή ως προς το καύσιμο που θα αξιοποιεί η νέα μονάδα μετά το 2028. Μελέτη που πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η πανδημία του κορονοϊού σε σχέση με τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη των τιμών των καυσίμων και του κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

Την τροφοδοσία της “Πτολεμαΐδας 5” με βιομάζα ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, ως μια από τις επιλογές που εξετάζονται στο πλαίσιο της μελέτης. Κατά τις πληροφορίες, εφόσον επιλεγεί αυτή η λύση, η ΔΕΗ θα εισφέρει τις εκτάσεις στις οποίες αγρότες και συνεταιρισμοί θα καλλιεργούν τα φυτά που θα υποδειχθούν ως πλέον πρόσφορα, με κριτήριο το ενεργειακό τους περιεχόμενο αλλά και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.

Οι άλλες εναλλακτικές που εξετάζονται είναι η τροφοδοσία της μονάδας με φυσικό αέριο, με σκουπίδια ή με συνδυασμό των παραπάνω λύσεων, ενώ μπορεί ως ένα περιορισμένο βαθμό να παραμείνει στο μείγμα καυσίμου της μονάδας και ο λιγνίτης εφόσον ωριμάσει η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Που σημαίνει ότι οι εκπομπές ρύπων θα είναι μηδενικές.

Η μετεξέλιξη της “Πτολεμαΐδας 5” εντάσσεται μαζί με σειρά νέων επενδύσεων που εξετάζει η ΔΕΗ στο σχέδιο δίκαιης μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών. Ο λεπτομερής σχεδιασμός για τη μετάβαση, που θα περιλαμβάνει χρονοδιαγράμματα και τρόπους χρηματοδότησης αναμένεται να είναι έτοιμος μέσα στο καλοκαίρι προκειμένου να τεθεί σε διαβούλευση. Σε αυτό το πλαίσιο, προτεραιότητα από πλευράς ΔΕΗ θα δοθεί σε έργα που μπορούν να δημιουργήσουν άμεσα νέες θέσεις εργασίας, όπως είναι η αποκατάσταση εδαφών των λιγνιτωρυχείων και η κατασκευή των μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων που σχεδιάζει η επιχείρηση.