ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Ξεκινά το έργο Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, προϋπολογισμού €168 εκατ.

193
Terna Energy Gr Logo

Στην τελική ευθεία μπαίνει το έργο ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 168 εκατ. ευρώ (66 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα ιδιωτική συμμετοχή), με ανάδοχο την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, μετά το «πράσινο φως» που δόθηκε πρόσφατα από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοππονήσου αποδέχτηκε το αίτημα του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης για την επικαιροποίηση, μεταξύ άλλων, παρεπόμενων εγγράφων (όπως η σύμβαση μελέτης – κατασκευής, η σύμβαση διαχείρισης) και των συμβάσεων χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα μέχρι το τέλος Ιανουαρίου να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Το έργο προβλέπει την κατασκευή με λειτουργία για 27 χρόνια ολοκληρωμένου δικτύου μονάδων επεξεργασίας ταφής και σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

Οταν ολοκληρωθεί η περίοδος των 27 ετών της παραχώρησης, οι μονάδες αποβλήτων θα επιστραφούν στις περιφέρειες προκειμένου να λειτουργήσουν για μία ακόμα πενταετία.

Η λειτουργία τους μετά την πάροδο τριάντα χρόνων θα καθοριστεί από τις εξελίξεις στην τεχνολογία.

Ειδικότερα, οι μονάδες έχουν χωροθετηθεί στην Παλαιοχούνη Αρκαδίας (Δήμος Τρίπολης), στη Σκάλα Λακωνίας (Δήμος Ευρώτα) και στην Καλλιρρόη Μεσσηνίας (Δήμος Οιχαλίας), ενώ προβλέπονται και δύο σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων στη Νέα Κίο (Αργολίδα) και το Σπαθοβούνι (Κορινθία).

Εντός των τριών μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων προβλέπεται η κατασκευή και αντίστοιχων χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Στην Ελλάδα έχουν επιβληθεί πρόστιμα που υπερβαίνουν το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ την τελευταία τετραετία από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με την πλειονότητα των υποθέσεων να άπτονται της ελλιπούς διαχείρισης αστικών λυμάτων. Η χώρα μας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα από το 2014 λόγω της λειτουργίας περίπου 300 παράνομων χωματερών, με τις περισσότερες να εντοπίζονται στην Πελοπόννησο.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής πρόκειται να δημιουργηθούν 600 θέσεις εργασίας, ενώ στην περίοδο λειτουργίας υπολογίζονται σε 200 μόνιμες θέσεις, χωρίς να συνυπολογίζονται οι έμμεσες θέσεις απασχόλησης στους τομείς των μεταφορών, της εμπορίας και της διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών.