Τέλος το πετρέλαιο στην ηλεκτροπαραγωγή των νησιών από το 2030

166

Ο κλιματικός νόμος της Ελλάδας «κλείδωσε», με τα βασικά του άρθρα να αφορούν στην υποχρεωτική απεξάρτηση από το πετρέλαιο των νησιών έως το 2030, στην επιβολή εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στα μεγάλα κτίρια από το 2023 και στον προσδιορισμό τομεακών προϋπολογισμών άνθρακα. Στόχος του νομοθέτη, ο περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55%, σε εθνικό επίπεδο το 2030, κατά 80% το 2040, με πρώτη «στάση» για αναθεώρηση των κλιματικών στόχων, το 2024.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο προωθείται μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα μη διασυνδεδεμένα νησιά με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, προβλέπεται η λήψη μέτρων για τη μείωση των εκπομπών σε αυτά κατά 80% έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 2019. Έτσι, προτείνεται από το 2030 η απαγόρευση της χρήσης μαζούτ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Γενικότερα, προκειμένου να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος για κλιματική ουδετερότητα της χώρας έως το 2050, επιδιώκεται ως ενδιάμεσος κλιματικός στόχος για το έτος 2030 η μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του έτους 1990.  Ως δεύτερος ενδιάμεσος στόχος για το έτος 2040 τίθεται ο περιορισμός των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 80%.

Οι κλιματικοί στόχοι θα αναπροσαρμόζονται ανά πενταετία με υπουργική απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά τα τελευταία διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα και την πρόοδο της τεχνολογίας. Η πρώτη επανεξέταση προσδιορίζεται για τις 31.12.2024.

Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) θα εκπονείται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και θα εγκρίνεται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσης, κάθε Περιφέρεια θα καταρτίζει ξεχωριστό Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) και κάθε δήμος της χώρας έως την 1-1-2023 θα καταρτίζει Δημοτικό Σχέδιο για την Κλιματική Αλλαγή (ΔηΣΜΕΔΑ) που θα προσδιορίζει και θα ιεραρχεί τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις προσαρμογής σε τοπικό επίπεδο.

πηγή: ot.gr