Τα μερίδια της ΔΕΗ και των εναλλακτικών στην προμήθεια ρεύματος

136

Τις αλλαγές που επίκεινται στην αγορά ρεύματος προοιωνίζονται τα επίσημα στοιχεία του Ενεργειακού Χρηματιστηρίου για την προμήθεια ρεύματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τον μήνα Ιούνιο,  η ΔΕΗ έχει μερίδιο 66,13% και ανεβαίνει στο 67,29% εάν συμπεριληφθούν και οι θυγατρικές της.

Όσον αφορά τους εναλλακτικούς προμηθευτές, τα μερίδια στην προμήθεια (αφορούν στην ενέργεια που “ζήτησαν” από το σύστημα οι προμηθευτές για λογαριασμό των πελατών τους) διαμορφώθηκαν για τον ίδιο μήνα ως εξής:

-Protergia (Mytilineos): 7,73%

-Ήρων (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ENGIE): 6,22%

-Elpedison (ΕΛΠΕ, Edison): 4,87%

-NRG (όμιλος ΜΟΗ): 3,04%

-Watt & Volt: 2,21%

-Volterra: 2,21%

-Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: 1,34%

-ZeniΘ: 1,15%

-ΕΛΤΑ: 0,94%

-Volton: 0,92%

-Viener: 0,23%

-ΟΤΕ: 0,15%

-ΕΛΙΝΟΙΛ: 0,14%

-Petrogaz: 0,14%