Συζήτηση Σκρέκα-Τράπεζας Ανάπτυξης για χρηματοδότηση έργων κοινωνικών υποδομών

92

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, συναντήθηκε με κλιμάκιο της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Γενικοί Γραμματείς Ενέργειας και Πρώτων Ορυκτών Υλών, Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων και Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, όπου συζητήθηκε η δυνατότητα χρηματοδότησης έργων κοινωνικών υποδομών.

Ειδικότερα, εξετάστηκε το ενδεχόμενο χρηματοδότησης έργων για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, μονάδες ΑΠΕ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, έργα διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω από 2.000 κατοίκους και αναδασώσεις.

Η Τράπεζα δύναται να χρηματοδοτήσει έργα υποδομών σε ποσοστό έως και 50% με ιδιαίτερα ευνοϊκά επιτόκια.

πηγή: ot.gr