Πάνω από 1.400 αιτήματα επενδυτών που διεκδικούν βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας έχει στα χέρια της η ΡΑΕ, καθώς πέραν των νέων στην ουρά βρίσκονται και οι επενδυτές των προηγούμενων αδειοδοτικών κύκλων που επικαιροποίησαν τις αιτήσεις που είχαν κάνει με το προηγούμενο καθεστώς.

Η σχετική διαδικασία της επικαιροποίησης αφορούσε αιτήσεις που υποβλήθηκαν στους αδειοδοτικούς κύκλους από το Σεπτέμβριο του 2018 ως το Δεκέμβριο του 2019.

Ήδη οι αιτήσεις αυτές ικανοποιούνται -έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος Σεπτεμβρίου του 2018 και εξετάζεται τώρα ο κύκλος του Δεκεμβρίου 2018- και έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις παραγωγού στους επενδυτές.