Συνεργασία BlueFuel – Scale Gas για κατασκευή πρατηρίων LNG στην Ελλάδα

51

Η κατασκευή των πρώτων πρατηρίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως καυσίμου κίνησης στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί από την BlueFuel και την ισπανική εταιρεία Scale Gas – θυγατρική της Enagas – οι οποίες ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους.

Πιο συγκεκριμένα, η Scale Gas θα συμβάλλει με την πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία που κατέχει στην εγκατάσταση και συντήρηση αντίστοιχων υποδομών. Μέσω αυτής της συνεργασίας θα αποκτήσει απευθείας παρουσία και στην ελληνική αγορά, καταδεικνύοντας την ταχεία ανάπτυξη της αγοράς του LNG στην χώρα μας.

Η BlueFuel θα είναι σε θέση, μέσα από το δίκτυο πρατηρίων «ελίν», να αρχίσει τους ανεφοδιασμούς με φυσικό αέριο, τόσο σε υγροποιημένη μορφή (LNG), όσο και σε συμπιεσμένη μορφή (CNG) στις αρχές του 2022, προσφέροντας στους πελάτες της πανελλαδική κάλυψη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σταθμών της.

Το LNG είναι ένα εναλλακτικό καύσιμο που προσφέρεται σήμερα για την αποτελεσματική μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του τομέα των οδικών μεταφορών. Σε σύγκριση με τα συμβατικά καύσιμα, μειώνει δραστικά τους εκπεμπόμενους ρύπους, εξαλείφοντας πλήρως τις εκπομπές οξειδίων του θείου (SOx) και μειώνοντας κατά 80-90% τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) και κατά 20-30% τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

πηγή: sofokleousin.gr