Συγχώνευση Intrakat με Γαία Άνεμος – Μετοχικές αλλαγές και επενδύσεις στις ΑΠΕ

246

Με την απορρόφηση της εταιρείας Γαία Άνεμος ΑΕ, ο όμιλος Κόκκαλη επεκτείνεται στον τομέα των ΑΠΕ. Η μετοχική σύνθεση της Intrakat αλλάζει: Οι μέτοχοι της Γαία Ανεμος θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με νεοεκδιδόμενες της Intrakat, αποκτώντας περίπου το 29,3% της εταιρείας. Αντιστοίχως θα περιοριστούν τα ποσοστά του ομίλου Κόκκαλη και των αλλων τωρινών μετόχων της.

Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ορίζεται ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, ο οποίος μέσω της κυπριακής Strongwiew Holdings κατέχει 47,82% της Γαία Ανεμος και με την ανταλλαγή θα αποκτήσει 14% της Intrakat, στην οποία έχει ήδη συμμετοχή 0,5%. Οι επιχειρηματίες Λουκάς Λαζαράκης και Δημοσθένης Στασινόπουλος, που μέσω της κυπριακής Danech Estate κατέχουν 29,75% της Γαία θα αποκτήσουν με την ανταλαγή 8,71% της Intrakat. Ο πρόεδρος της Intrakat Πέτρος Σουρέτης, ο οποίος κατέχει τώρα 8,28% και συμμετέχει με 5,88% στη Γαία Ανεμος, ανταλλάσσοντας τις μετοχές της απορροφώμενης εταιρείας, θα πάρει επιπλέον 1,72% της Intrakat, ανεβάζοντας το ποσοστό του σε 10%.

Όσον αφορά στο επιχειρηματικό σχέδιο της συμφωνίας, επισημαίνεται ότι η Γαία Ανεμος συμμετέχει ως βασικός μέτοχος σε εταιρείες που έχουν λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας AΠΕ συνολικής ισχύος άνω του 1 GW. Το στρατηγικό πλάνο αξιοποίησης αυτών των αδειών εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει μόχλευση ανάπτυξης 1 δισ. ευρώ στην επόμενη 8ετία. Μέσα στην πενταετία που ακολουθεί θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις 300 εκατ. σε ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες ΑΠΕ. Ο όμιλος Intrakat θα εξακολουθεί να επιδιώκει διεύρυνση των εργασιών του σε αυτόν τον τομέα μέσω συνεργασιών αλλά και με συμμετοχή ξένων κεφαλαίων.

πηγή: sofokleousin.gr