Σύμπραξη Rolls Royce – Shell για την παραγωγή βιώσιμων καυσίμων

262

Με τον πετρελαϊκό κολοσσό της Royal Dutch Shell θα συνεργαστεί η βρετανική Rolls-Royce για να δημιουργήσουν από κοινού βιώσιμα καύσιμα για τον αεροπορικό κλάδο (SAF) και να καταφέρουν αμφότερες τον μηδενισμό των ρύπων μέχρι το 2050.

Υπάρχει ξεκάθαρη έλλειψη στα επίπεδα προσφοράς SAF και σταδιακά τα επόμενα χρόνια, η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί. Όλο και περισσότερες αεροπορικές εταιρείες ενδιαφέρονται για τη χρήση πράσινων καυσίμων, ώστε με τη σειρά τους να πιάσουν τους περιβαλλοντολογικούς όρους που θέτουν αρκετές χώρες.

Μόνο στην ΕΕ τα SAF, τα οποία περιλαμβάνουν προηγμένα βιοκαύσιμα και ηλεκτροκαύσιμα, αντιπροσωπεύουν σήμερα μόλις το 0,05% της κατανάλωσης καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών στην περιοχή, όμως αρκετές χώρες έχουν ζητήσει την επιβολή της αύξησης της χρήσης τους σε συλλογικό επίπεδο από την ΕΕ.

Η κατασκευή μηχανών για τον αεροπορικό κλάδο είναι το κυριότερο και πιο επικερδές κομμάτι του ομίλου της Rolls-Royce και η ίδια έχει βάλει σαν στόχο να κάνει, έως το 2023, όλες τις μηχανές εμπορικών αεροσκαφών που κατασκευάζει να είναι 100% συμβατές με τη χρήση SAF, οι οποίες παράγουν έως και 70% λιγότερους ρύπους άνθρακα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα.

πηγή: ot.gr