Στα Βαλκάνια οι επόμενες επενδυτικές ευκαιρίες της ΔΕΗ

56
nnahbnsm 400x400

Στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία, φαίνεται πως στοχεύει επενδυτικά η ΔΕΗ, ειδικά για «μεγάλα φωτοβολταϊκά».

Στην Βουλγαρία, σχεδιάζεται μέχρι το 2030 να έχουν εγκατασταθεί 2,64 GW νέων επενδύσεων σε ΑΠΕ, εκ των οποίων τα 2,2 GW θα είναι φωτοβολταικά, σύμφωνα με το εθνικό δεκαετές σχέδιο για το κλίμα. Στην Ρουμανία, οι προβλέψεις για το 2030 μιλούν για επενδύσεις 5,2 GW σε αιολικά και για 5 περίπου GW σε φωτοβολταικά, επίσης σύμφωνα με το εθνικό δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας. Όσον αφορά τη Σερβία, η υφυπ. Ενέργειας Jovanka Atanacković, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι προκειμένου η χώρα να έχει αντικαταστήσει μέχρι το 2050 ανθρακική παραγωγή 4,4 GW, θα απαιτηθούν 8 -10 GW νέων επενδύσεων σε ΑΠΕ. Στην χώρα μάλιστα προγραμματίζεται προς τα τέλη του έτους να ξεκινήσουν και οι πρώτες δημοπρασίες για αιολικά και φωτοβολταϊκά (άλλες χώρες της περιοχής, όπως Αλβανία και Β.Μακεδονία, έχουν υιοθετήσει καιρό τώρα το μοντέλο), για τις οποίες θα μπορούσε να ενδιαφερθεί και η ΔΕΗ.

Στην ουσία, την περίοδο αυτή η ΔΕΗ κάνει την προεργασία και μελετά τις επενδυτικές ευκαιρίες, προκειμένου από του χρόνου, να αρχίσουν να υλοποιούνται τα πρώτα σχέδια για επέκταση στο εξωτερικό, κίνηση που για την διοίκηση αποτελεί μονόδρομο.

πηγή: energypress.gr