Σε πορεία ανάπτυξης ο Όμιλος Ελλάκτωρ

47
ellaktor group gr rgb@720

Ο Όμιλος Ελλάκτωρ εισέρχεται σε πορεία ανάπτυξης, διεκδικώντας έργα στους κλάδους των κατασκευών, παραχωρήσεων, ακινήτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με όσα επεσήμανε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος, Ευθύμιος Μπουλούτας, στο πλαίσιο διαδικτυακής συνέντευξης.

Όπως ανέφερε ο κ. Μπουλούτας, ο όμιλος από την αρχή του έτους υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης στη λειτουργική και χρηματοοικονομική του δομή. Ήδη ολοκληρώθηκε ομολογιακό δάνειο 50 εκατ. ευρώ στην ΑΚΤΩΡ, το οποίο σε συνδυασμό με την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως 120,5 εκατ. ευρώ, δημιουργούν νέες βάσεις και προοπτικές βελτίωσης στη λειτουργική κερδοφορία του ομίλου.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της Ελλάκτωρ στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 193 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 14% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 (225 εκατ. ευρώ). Σημειώνεται ότι το EBITDA του Ομίλου επηρεάστηκε από την κάμψη των επιδόσεων του κλάδου των παραχωρήσεων, λόγω των επιπτώσεων της COVID-19 και των μέτρων περιορισμού, και του κλάδου της κατασκευής, αλλά και από τη σημαντική βελτίωση του κλάδου των ΑΠΕ . Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 40 εκατ. ευρώ έναντι 51 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, ο όμιλος κατέγραψε ζημίες προ φόρων 7 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα 9,9 εκατ. ευρώ τα πρώτο τρίμηνο.

πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ