Σε αναβάθμιση της μονάδας 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου προχωρά η ΔΕΗ

55

Kαθώς την άνοιξη του 2022 θα έχουν συμπληρωθεί 85.000 περίπου ισοδύναμες ώρες λειτουργίας (ΕΟΗ) του ατμοστροβίλου της Μονάδας 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου, η ΔΕΗ προχωρά σε εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης και ανανέωσης του εξοπλισμού.

Η Μονάδα 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου είναι συνδυασμένου κύκλου, με καύσιμο φυσικό αέριο, μονού άξονα (αεριοστρόβιλος – ατμοστρόβιλος – γεννήτρια στον ίδιο άξονα) συνολικής ισχύος 430 MW και ο ατμοστρόβιλος είναι κατασκευής GE (πρώην ALSTOM), τύπου DKYZ2-1N41B. 

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ σχεδιάζει να προχωρήσει σε μια σειρά εργασίες, που αφορούν: 

1. Την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης κατά την επιθεώρηση τύπου C, των βαθμίδων Υ.Π. και Μ.Π. του ατμοστροβίλου (αποσυναρμολόγηση, έλεγχος, επανασυναρμολόγηση), των εδράνων No 5, 6 και 7 του ατμοστροβίλου, του μηχανικού συμπλέκτη SSS και των οργάνων ατμού (ατμοφράκτες και ρυθμιστικές βαλβίδες).

2. Την αναβάθμιση των λογισμικών του συστήματος αυτοματισμού του ατμοστροβίλου (Turbotrol), που υλοποιείται από το σύστημα αυτοματισμού της ΑΒΒ με κύριες κάρτες επεξεργασίας (controller) AC160, στις τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις η οποία είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί για λόγους ασφαλείας και λειτουργικότητας. 

Επίσης, η ΔΕΗ προγραμματίζει μια σειρά άλλων εργασιών εντάσεως εργασίας που θα εκτελεστούν κατά τη διάρκεια της πρώτης επιθεώρησης τύπου C των βαθμίδων υψηλής και μέσης πίεσης του ατμοστροβίλου την άνοιξη, οι οποίες περιλαμβάνουν: αποσυναρμολόγηση, επιθεώρηση και επανασυναρμολόγηση εδράνων και βαλβίδων ατμού βαθμίδας υψηλής πίεσης ατμοστροβίλου, αποσυναρμολόγηση, επιθεώρηση και επανασυναρμολόγηση βαθμίδας υψηλής πίεσης ατμοστροβίλου, αποσυναρμολόγηση, επιθεώρηση και επανασυναρμολόγηση εδράνων και βαλβίδων ατμού βαθμίδας μέσης πίεσης ατμοστροβίλου, εγκατάσταση και αποξήλωση ικριωμάτων, αποξήλωση και επανατοποθέτηση μονώσεων ατμοστροβίλου και εκτέλεση συγκολλήσεων.

Επίσης, η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε έλεγχο, βαθμονόμηση και γενικά συντήρηση των συστημάτων δειγματοληψιών (κατασκευής της εταιρείας SWAN Analytical Instruments AG) των παραμέτρων νερού – ατμού της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 

Τέλος, η ΔΕΗ προχωρά στην προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών επισκευής By-Pass HP -16 εύκαμπτων σωλήνων, τροφοδοσίας φυσικού αερίου αεριοστρόβιλου GT26/B, 1 νέου δρομέα με τα παρελκόμενα, ανταλλακτικού για τον εφεδρικό στάτη και τους 2 εγκατεστημένους ηλεκτροκινητήρες Μέσης Τάσης των αντλιών προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξης, ψηκτρών άνθρακα για την γεννήτρια της μονάδας.

Το συνολικό κόστος των προαναφερθεισών εργασιών και προμηθειών για τη συντήρηση και αναβάθμιση της μονάδας 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΔΕΗ, όπως αυτές αποτυπώνονται στις προκηρύξεις των σχετικών διαγωνισμών, ανέρχεται σε 832.370,5 ευρώ.

πηγή: energypress.gr