Σχέδια για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα

96

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των υπερβάσεων της μέσης ετήσιας οριακής τιμής διοξειδίου του αζώτου, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κυκλοφορία των οχημάτων και αποτελούν διαχρονικά σημαντικό πρόβλημα υποβάθμισης της ποιότητας ζωής και της υγείας των κατοίκων στα αστικά κέντρα, η Ελλάδα εντείνει τις προσπάθειές της για την ουσιαστική μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα. Τα έργα που προωθούνται αναμένεται να αλλάξουν τη ζωή στην πρωτεύουσα τα προσεχή χρόνια, ενώ μέσω προγραμμάτων και επιδοτήσεων ενισχύεται η βιώσιμη κινητικότητα μηδενικών ρύπων σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα μέτρα που λαμβάνονται έχουν να κάνουν με τις βασικές συγκοινωνιακές υποδομές, τα ΜΜΜ, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ειδικότερα, το καλοκαίρι του 2022 ξεκινά η λειτουργία των 3 τελευταίων σταθμών της επέκτασης του μετρό προς τον Πειραιά, ενώ θα ξεκινήσουν και τα έργα για την κατασκευή της νέας γραμμής 4. Τον Σεπτέμβριο τίθεται σε λειτουργία η επέκταση του ΤΡΑΜ προς τον Πειραιά. Ταυτόχρονα, αναβαθμίζεται ο προαστιακός σιδηρόδρομος, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού.

Σε εφαρμογή βρίσκεται, επίσης, ο «πράσινος» δακτύλιος, αλλά και συστήματα έξυπνης διαχείρισης της κυκλοφορίας. Επιπλέον, κατασκευάζεται νέο δίκτυο λεωφορειολωρίδων, ενώ σε εφαρμογή έχει τεθεί το πρόγραμμα τηλεματικής για την ενημέρωση των επιβατών στις στάσεις.

Υπάρχουν σχέδια για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων και ειδικά των ΤΑΞΙ, του στόλου των ΕΙΧ αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών μέσω απόσυρσης οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας, ενώ πρόκειται να εφαρμοστεί υπολογισμός τελών κυκλοφορίας με βάση τις εκπομπές CO2 με ταυτόχρονη ενίσχυση του τεχνικού ελέγχου της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Παράλληλα, και προκειμένου να καλυφθεί πλήρως η απαίτηση της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ, η Ελλάδα εκπονεί Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ειδικά για τον οικισμό της Αθήνας.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, το τελευταίο διάστημα μέσω των δύο θεσμοθετημένων προγραμμάτων: του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, καθώς και του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης έχουν υιοθετηθεί επιπλέον μέτρα με σημαντικότερο αυτό της προώθησης της ηλεκτροκίνησης μέσω δέσμης συγκεκριμένων θεσμοθετημένων δράσεων.

Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2020, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε λειτουργία το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» ύψους 100 εκατ. ευρώ για το 2020 και το 2021, με σκοπό την παροχή οικονομικών κινήτρων για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ