ΡΑΕ: Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για τη μεταβατική περίοδο στην Κρήτη

87

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 18 Οκτωβρίου 2021 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί της πρότασης ΑΔΜΗΕ για τροποποίηση του ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΜΗΕ με εισαγωγή Παραρτήματος για τη διαχείριση του Μικρού Συνδεδεμένου Συστήματος (ΜΣΣ) της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι τη θέση σε λειτουργία της Φάσης ΙΙ, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

Ημερομηνία αποστολής: 20.10.2021
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-312001
Αποστολέας: ΔΕΔΔΗΕ

Ημερομηνία αποστολής: 25.10.2021
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-312232
Αποστολέας: ΔΕΗ

πηγή: energypress.gr