ΡΑΕ: Πρόωρο τέλος για 107 επενδυτικά σχέδια ΑΠΕ [κατάλογος]

182

Πάνω από 100 αιτήσεις για έργα ΑΠΕ απορρίφθηκαν από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επειδή δεν υπέβαλαν δήλωση επιβεβαίωσης ή και επικαιροποίησης.

Συγκεριμένα, πρόκειται για 107 αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως και τον κύκλο υποβολής του Ιουνίου 2018, των οποίων εκκρεμούσε η αξιολόγησή τους κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4685/2020.

Μεταξύ των εν λόγω έργων, δύο ηλιοθερμικά της Nur σε Κρήτη και Ρόδο, ισχύος 25 και 50 MW, αντίστοιχα, το σχέδιο της ΕΛΤΕΧ «Άνεμος» για αιολικό 162 MW στη Κέρκυρα, της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη Κέα, ισχύος 100 MW, της Κοινοπραξίας ΤΕΡΝΑ-Victor Αιολική Κυθήρων για δύο αιολικά ισχύος 18 και 21 MW, αντίστοιχα, της Τζάσπερ Αιολική Ελλάδος με δύο αιτήσεις για αιολικά στη Κέρκυρα, ισχύος 275 MW και 220 MW, καθώς επίσης αιτήσεις της ίδιας εταιρείας για αιολικά σε Άνδρο (306MW) και Λέσβο (445MW) και το έργο ΣΗΘΥΑ στη Θεσσαλονίκη, ισχύος 55MW, από τα ΕΛΠΕ.

Διαβάστε εδώ τον πλήρη κατάλογο.

Ως προς την διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, βάσει του νόμου 4685/2020 και των παραγάφων 1,2 και 3 του άρθρου 23 προβλέπεται ότι:

“1. Εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ έως και τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Ιουνίου 2018, αξιολογούνται από τον Φορέα Αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), όπως ισχύει, και την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΥΑΠΕ/Φ1/14810 (Β’ 2373/2011), όπως ισχύει, και εκδίδεται απόφαση απόρριψης ή χορήγησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 2. Με ανακοίνωση του Φορέα Αδειοδότησης, η οποία εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώσουν εντός (30) τριάντα ημερών τα αιτήματά τους και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των πολυγώνων των έργων τους και των θέσεων των ανεμογεννητριών εντός των πολυγώνων των αρχικών αιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13. 3. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιβεβαίωσης ή επικαιροποίησης εντός του ανωτέρου προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, τα αιτήματα απορρίπτονται άμεσα και άνευ ετέρου. Ο Φορέας Αδειοδότησης αναρτά στην ιστοσελίδα του τον πίνακα των απορριφθεισών αιτήσεων”.