Υπό το ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής θα αντιμετωπίζονται εφεξής με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) οι σχεδιαζόμενες μονάδες κεντρικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να επιταχυνθεί η αδειοδότηση των σχετικών project.

Με τον τρόπο αυτό, όπως είπε ο πρόεδρος της Αρχής, κ. Δαγουμάς, επιταχύνεται σημαντικά η διαδικασία αδειοδότησής τους.

«Μία προσέγγιση», είπε, «θα ήταν να δημιουργήσουμε ένα ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο, ένα νέο κανονισμό. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, θα χρειαζόταν αρκετός χρόνος (περίπου ένα 6μηνο), μέχρι να ολοκληρωθεί το πλαίσιο και να το αξιολογήσουμε».

Η ΡΑΕ εξέτασε την προσέγγιση άλλων ρυθμιστικών αρχών στην Ευρώπη και διαπίστωσε ότι δεν αντιμετωπίζουν το θέμα με ενιαίο τρόπο, αφού άλλες αντιμετωπίζουν την αποθήκευση ως παραγωγή, και άλλες ως παραγωγή και κατανάλωση.

Στη Βρετανία όμως η αρμόδια Αρχή, Ofgem, ακολούθησε μία άλλη λύση: σε περίπτωση έλλειψης συγκεκριμένου ρυθμιστικού πλαισίου, αποφασίστηκε ότι μπορεί να ληφθεί υπόψη το πλησιέστερο και ευνοϊκότερο προς τον επενδυτή καθεστώς.

Ετσι η ΡΑΕ υιοθέτησε για τα project αποθήκευσης τον Κανονισμό του 2000, ο οποίος ισχύει έως και σήμερα για την αδειοδότηση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

«Κάναμε μία ερμηνευτική εγκύκλιο για αυτό το πλαίσιο, έτσι ώστε αν οι μονάδες αποθήκευσης πληρούν κάποια τυπικά κριτήρια, να εγκρίνονται οι σχετικές άδειες. Κάτι που σημαίνει πως μπορούν να δρομολογηθούν οι σχετικές αδειοδοτήσεις», τόνισε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των εκπροσώπων του Τύπου κ. Δαγούμας.