Την έναρξη υποβολής των αιτήσεων για την χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού στα πλαίσια του κύκλου Δεκεμβρίου 2020, ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται πλέον η διαδικασία.

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από σήμερα, Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 00:01 έως και τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 23:59.

Η ανακοίνωση της ΡΑΕ έχει ως εξής:

Σε συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης Ημερίδας της ΡΑΕ στις 25 Νοεμβρίου 2020 στην οποία παρουσιάστηκε το νέο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕ και απαντήθηκε πλήθος ερωτημάτων επ’ αυτού αλλά και επί του νέου Κανονισμού Βεβαιώσεων το οποίο έχει σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, η ΡΑΕ ανακοινώνει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων του κύκλου του Δεκεμβρίου 2020 από την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 00:01 έως και τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 23:59.

Η υποβολή των νέων αιτήσεων για τη χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://rae.marketsite.gr

Τα αιτήματα τροποποίησης, μεταβίβασης, κτλ, υποβάλλονται στη ΡΑΕ κατά το συνήθη έως σήμερα τρόπο (εκτός της πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕ), ηλεκτρονικά στο email: info@rae.gr με σαφή τίτλο και σαφή στοιχεία του έργου: (π.χ. Θέμα: Αίτημα τροποποίησης της ΑΔ-0…..), και σε εξαιρετικές περιπτώσεις λόγω των εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας με υποβολή φυσικού φακέλου στα γραφεία της Αρχής με τήρηση των αυστηρών υγειονομικών μέτρων.