Πρώτη η Ελλάδα στη μείωση των εκπομπών ρύπων για το 2020

162
emissions 5759535 1280

Η πανδημία δεν έφερε μόνο αύξηση των επιδοτήσεων για να αντιμετωπιστεί η υγειονομική κρίση. Συνέβαλλε σε μεγάλο βαθμό και στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που αποτελούν τον κυρίαρχο στόχο στην προσπάθεια για την αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής.

Η Ελλάδα και η Εσθονία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, ήταν από τα κράτη μέλη της ΕΕ που είδαν πέρσι την μεγαλύτερη πτώση στο δείκτη CO2 με τα ποσοστά μείωσης να ανέρχονται σε 18,7% και 18,1% αντίστοιχα. Αντίθετα, η Μάλτα και η Ουγγαρία εμφάνισαν τα μικρότερα ποσοστά περιορισμού της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Η Eurostat εκτιμά ότι χάρη στα μέτρα περιορισμού της πανδημίας από τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την καύση ορυκτών καυσίμων (κυρίως πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου, άνθρακα και φυσικό αέριο) μειώθηκαν κατά 10% στην ΕΕ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασε η Ελλάδα (-18,7%) και αμέσως δεύτερη ήταν η Εσθονία (-18,1%) και ακολουθούν το Λουξεμβούργο (-17,9%), η Ισπανία (-16,2%) και η Δανία (-14,8%).

Οι χαμηλότερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Μάλτα (-1,0%), την Ουγγαρία (-1,7%), την Ιρλανδία και τη Λιθουανία όπου και οι δύο περιόρισαν τις εκπομπές κατά 2,6%.

πηγή: newmoney.gr