Πράσινο φως από την ΕΕ για το «όγδοο γενικό πρόγραμμα δράσης της Ένωσης για το περιβάλλον έως το 2030»

99

Το όγδοο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον θα καθοδηγήσει την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική έως το 2030 με σκοπό να επιταχύνει τη μετάβαση της ΕΕ σε μια πράσινη οικονομία, συμφώνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Πέμπτη.

Οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν τη θέση τους για διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με το «όγδοο γενικό πρόγραμμα δράσης της Ένωσης για το περιβάλλον έως το 2030», με 518 ψήφους υπέρ 130 και 47 αποχές.

Προκειμένου η ΕΕ να καταστεί κλιματικά ουδέτερη, αποδοτική στη χρήση πόρων, με καθαρή και κυκλική οικονομία, το Κοινοβούλιο ζητεί την εναρμόνιση του όγδοου προγράμματος δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον με την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι το πρόγραμμα πρέπει να είναι ένα φιλόδοξο στρατηγικό εργαλείο υψηλού επιπέδου που να καθοδηγήσει την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ έως το 2030 και επισημαίνουν την ανάγκη παρακολούθησης και αξιολόγησης της προόδου της ΕΕ και των κρατών μελών προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας.

Στόχοι προτεραιότητας του όγδοου προγράμματος για το περιβάλλον
Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν τους έξι θεματικούς στόχους προτεραιότητας που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτοί οι στόχοι είναι:

  • Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
  • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  • Προστασία και αποκατάσταση της χερσαίας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας
  • Μη τοξική κυκλική οικονομία
  • Μηδενικό περιβάλλον ρύπανσης
  • Ελαχιστοποίηση της πίεσης στο περιβάλλον, που προκαλείται από την παραγωγή και την κατανάλωση σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας


Το Ευρωκοινοβούλιο αναφέρει ότι οι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030 και επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενσωματώσουν τους ευρωπαϊκού, καθώς και τους κλιματικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους στα εθνικά τους σχέδια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένων των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι ευρωβουλευτές λένε ότι οι άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να καταργηθούν σε όλα τα επίπεδα έως το 2025 και ότι άλλες επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις θα πρέπει να καταργηθούν έως το 2027. Η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει ποιες επιδοτήσεις είναι επιβλαβείς έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι τώρα έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη.
Πηγή: iefimerida.gr