Ποια ενεργειακά προγράμματα εγκρίνονται και ποια όχι από το Ταμείο Ανάκαμψης

285
dawn of new renewable energy technologies. modern, aesthetic and efficient dark solar panel panels, a modular battery energy storage system and a wind turbine system in warm light. 3d rendering.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι πρόγραμμα το οποίο προσδοκάται ότι θα κινητοποιήσει σχεδόν 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλα τα ενεργειακά έργα και δράσεις περιλαμβάνονται στον πυλώνα της «πράσινης μετάβασης», ο οποίος προγραμματίζεται ότι θα απορροφήσει περί το 37% των συνολικών πόρων που αναμένεται να διαμορφωθούν σε 32 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στις προτεραιότητες του ενεργειακού σκέλους μπαίνουν τόσο το εγχείρημα της απολιγνιτοποίησης, όσο οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, αλλά και η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και κατοικιών. Ποσό ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ θα κατευθυνθεί αποκλειστικά για το νέο κύκλο του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής δεν θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, όμως καταβάλλεται προσπάθεια να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Στο Ταμείο Ανάκαμψης φαίνεται πως δεν θα ενταχθεί ούτε ο ΕΛΑΠΕ.

πηγή: newmoney.gr