Όσα πρέπει να ξέρουμε για την ανακύκλωση μπαταριών

51
screenshot 10

Είναι σημαντικό να ανακυκλώνουμε τις μπαταρίες γιατί μέσα περιέχουν πολύτιμα συστατικά και πρώτες ύλες που πρέπει να διαφυλαχθούν, ακόμα κι όταν αδειάσουν, ώστε ο “κύκλος ζωής” τους να συνεχιστεί. Από ανακυκλωμένες μπαταρίες παράγονται άλλες μπαταρίες και προϊόντα. Οι μπαταρίες που ανακυκλώνονται είναι οικιακού τύπου και έως 2 κιλών.

Οι μπαταρίες περιέχουν πολύ τοξικές ουσίες οι οποίες είναι πάρα πολύ βλαβερές για την υγεία μας και το περιβάλλον. Αν δεν τις ανακυκλώνουμε, οι τοξικές ουσίες που περιέχουν επιστρέφουν σε εμάς μέσω των τροφών, του νερού και του αέρα.

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακίνδυνα τις μπαταρίες:

-Αποφεύγουμε τη χρήση μπαταριών μια συσκευή μπαίνει στο ρεύμα
-Προτιμούμε ηλιακές ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
-Δεν τοποθετούμε μεταχειρισμένες μπαταρίες μαζί με καινούριες στην ίδια συσκευή
-Προστατεύουμε τις μπαταρίες από την υγρασία και το σκούριασμα
-Δεν πιάνουμε με γυμνά χέρια τις μπαταρίες που έχουν σπάσει και στάζουν
-Δεν επαναφορτίζουμε μπαταρίες μίας χρήσεως.
-Δεν αφήνουμε τις μπαταρίες σε συσκευές που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε για καιρό

πηγή: energyin.gr