Οι δέκα χώρες με τον υψηλότερο δείκτη ενεργειακής μετάβασης

83

Η λίστα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για τις χώρες με τον υψηλότερο δείκτη ενεργειακής μετάβασης αποτελείται από πολλές ηγετικές χώρες της Ευρώπης. Η Ισλανδία, η Γαλλία, η Νέα Ζηλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Φιλανδία, η Αυστρία, η Ελβετία, η Δανία, η Νορβηγία και η Σουηδία αποτελούν τις 10 χώρες που εφαρμόζουν σταθερά την τελευταία δεκαετία μια στρατηγική πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Αν και ο δρόμος προς την ενεργειακή μετάβαση που ακολουθεί η κάθε χώρα είναι διαφορετικός, έχουν όλες κοινά σημεία συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων για χαμηλότερα επίπεδα χρήσης ορυκτών καυσίμων, της ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας από μια ποικιλία διαφορετικά καύσιμα, της μείωσης των εκπομπών άνθρακα, της μείωσης της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα και μιας ισχυρής περιβαλλοντικής νομοθεσίας που οδηγεί στην ενεργειακή μεταβολή.

πηγή: energydigital.com