Ο νέος κλιματικός νόμος σε λίγη ώρα από τον Υπουργό Κώστα Σκρέκα

288

Ο κλιματικός νόμος της Ελλάδας παρουσιάζεται σε λίγη την ώρα σε συνέντευξη τύπου στο ΥΠΕΝ από τον υπουργό Κώστα Σκρέκα.

Σε συνέχεια των δεσμεύσεων της χώρας για την πράσινη μετάβαση, ο κλιματικός νόμος ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη σταδιακή μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το 2050.

Περιλαμβάνει:

– Εθνικούς ποσοτικούς στόχους και επιμερισμό τους στους 7 κυριότερους τομείς, μέσω της σύνταξης πενταετών προϋπολογισμών άνθρακα με βάση τις προβλέψεις του ΕΣΕΚ.

– Ενσωμάτωση των μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις τομεακές πολιτικές.

– Σύστημα διακυβέρνησης και δείκτες παρακολούθησης.

– Γενικές κατευθύνσεις και συγκεκριμένα μέτρα.

Ουσιαστικά πρόκειται για τον οδικό χάρτη, που θα υιοθετήσει η χώρα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ