Ο άνθρωπος ξεπέρασε τη φύση στα επίπεδα του γλυκού νερού

95
screenshot 6

Στην πρώτη παγκόσμια έρευνα των ανθρώπινων επιπτώσεων στον κύκλο του νερού, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν δορυφορικές εικόνες και μετρήσεις της NASA για να υπολογίσουν τις ποσοτικές αλλαγές στα επίπεδα νερού που υπάρχουν σε 227.386 λίμνες, είτε μικρές είτε μεγάλες.

Κατέληξαν λοιπόν πως ενώ οι τεχνητές κατασκευές όπως τα φράγματα, αποτελούν μόλις το 3.9% του αποθηκευμένου γλυκού νερού στην επιφάνεια της Γης, παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στον έλεγχο των διακυμάνσεων αυτών των ποσοτήτων. Οι ταμιευτήρες κατασκευασμένοι από τον άνθρωπο λοιπόν αντιστοιχούν στο 57% των διακυμάνσεων διάθεσης γλυκού νερού στον κόσμο. Η μελέτη η οποία διήρκησε 22 μήνες, χρησιμοποίησε το δορυφόρο ICESat-2 της NASA ο οποίος κατέγραφε και μετρούσε σώματα νερού μικρά όσο ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Όσο για το πώς αυτό επηρεάζει το περιβάλλον μας; Τα ρίσκα ποικίλουν από αρνητικές επιπτώσεις σε φυσικά οικοσυστήματα λόγω λειψυδρίας, μέχρι τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τους τεχνητούς ταμιευτήρες. Φυσικά υπάρχουν και θετικά στοιχεία, όπως ο έλεγχος της παροχής πόσιμου νερού, παραγωγή πράσινης ενέργειας από υδροηλεκτρικά φράγματα και προστασία από πλημμύρες. Ωστόσο η συνειδητοποίηση πως ο άνθρωπος έχει πάρει τον έλεγχο σε κάτι τόσο φυσικό όπως οι διακυμάνσεις στα επίπεδα του γλυκού νερού είναι μάλλον ανησυχητικό.

πηγή: unboxholics.com