Νέος αγωγός diesel στον ΑΗΣ Σορώνης από τη ΔΕΗ μετά τη διαρροή

73

Ριζικά μέτρα αποφάσισε να λάβει η ΔΕΗ, προκειμένου να αντιμετωπίσει οριστικά και χωρίς «μπαλώματα» το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί εδώ και σχεδόν ένα μήνα στον ΑΗΣ Σορώνης και αφορά τον αγωγό προσαγωγής καυσίμου diesel, που στις 2 Σεπτεμβρίου παρουσίασε διαρροή λόγω διάτρησης.

Πρόκειται για τον έναν από τους δύο αγωγούς μεταφοράς καυσίμου (ο άλλος είναι για μαζούτ) μέσω των οποίων γίνεται η τροφοδοσία του ΑΗΣ Σορώνης από δεξαμενόπλοια που προσδένουν στο αγκυροβόλιο πρόσδεσης που υπάρχει στις εκεί εγκαταστάσεις εκφόρτωσης.

Η ΔΕΗ διαπίστωσε ότι η δέουσα λύση είναι η άμεση αντικατάσταση του αγωγού, προκειμένου το πρόβλημα να επιλυθεί οριστικά.

Έτσι, έχει ήδη προκηρύξει τον διαγωνισμό για την άμεση αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού προσαγωγής καυσίμου diesel από νέο. Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά τη μελέτη και κατασκευή του νέου αγωγού, τη σύνδεσή του με το υφιστάμενο δίκτυο παραλαβής diesel του ΑΗΣ Σορώνης, καθώς και την αποξήλωση του υφιστάμενου παλαιού αγωγού. 

Ο νέος αγωγός, μήκους 680m περίπου, θα αποτελείται από δύο τμήματα:

α) υποθαλάσσιο τμήμα μήκους 500m περίπου μέχρι βάθους θάλασσας -22m περίπου, νοτιοδυτικά και παράλληλα προς τον υφιστάμενο αγωγό μαζούτ, σε απόσταση περίπου 2m από αυτόν,

β) χερσαίο τμήμα μήκους 180m περίπου, η όδευση του οποίου θα είναι αρχικά υπόγεια και στη συνέχεια (εντός του ΑΗΣ Σορώνης) ο αγωγός θα γίνει υπέργειος για να συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο παραλαβής diesel.

Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, θα είναι χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή, Φ” και πάχους τοιχώματος 0.50”.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο γ’ τρίμηνο του 2022 και ο συνολικός προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 950.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

πηγή: energypress.gr