Νέοι όροι από την Κομισιόν για χρηματοδότηση μονάδων φυσικού αερίου

359
newego large t 1101 54055697

Η Ε.Ε φαίνεται να αποδέχεται ορισμένες ορισμένες μονάδες φυσικού αερίου, μετά από αντίδραση ορισμένων κρατών-μελών στην αρχική πρόταση, που θα καθιστούσε απαγορευτική τη χρηματοδότηση τέτοιων μονάδων.

Πιο συγκεκριμένα, η Κομισιόν θα δεχθεί τις μονάδες, μόνο αν παράγουν και θερμότητα, λειτουργήσουν το αργότερο ως το 2025 και πληρούν μια σειρά από άλλα κριτήρια. Επίσης, θα πρέπει να αντικαθιστούν παλαιότερες, πιο ρυπογόνες μονάδες και να οδηγούν σε όφελος μείωσης των ρύπων τουλάχιστον κατά 50% ανά κιλοβατώρα παραγωγής. Παράλληλα, οι εκπομπές των νέων μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 270 γραμμάρια CO2 ανά κιλοβατώρα και πρέπει να προβλέπεται χρήση ανανεώσιμων καυσίμων στο μέλλον, όπως το υδρογόνο.

Στις 21 Απριλίου θα ανακοινωθούν οι τελικοί κανόνες χρηματοδότησης για νέα έργα.

πηγή: energypress.gr