Νέα προϊόντα με εξειδικευμένη τιμολόγηση βάσει πρόβλεψης φορτίου σχεδιάζει η ΔΕΗ

32

Νέα εξειδικευμένα προϊόντα, τιμολογούμενα με βάση προβλέψεις φορτίου θέλει να αναπτύξει η ΔΕΗ, με στόχο να προσελκύσει ομάδες καταναλωτών με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους.

Πρόκειται για ένα νέο πακέτο προϊόντων που η ΔΕΗ σχεδιάζει να προσθέσει στη φαρέτρα της, συνεχίζοντας την πολιτική που αναπτύσσει το τελευταίο διάστημα σε ό,τι αφορά στην προσέλκυση και διατήρηση καταναλωτών. 

Προκειμένου να σχεδιάσει τα νέα προϊόντα, η ΔΕΗ έχει προκηρύξει διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών σε θέματα πρόβλεψης φορτίου και ανάπτυξη τιμολόγησης νέων εξειδικευμένων προϊόντων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στα τεύχη του διαγωνισμού, στο έργο περιλαμβάνεται η συνδρομή του αναδόχου στα εξής:

  • Ανάπτυξη και διαχείριση επιστημονικών μεθόδων σχετικά με την πρόβλεψη ζήτησης φορτίου
  • Ανάπτυξη και διαχείριση επιστημονικών μεθόδων σχετικά με την ομαδοποίηση και συσταδοποίηση καταναλωτών
  • Ανάπτυξη και διαχείριση νέων μεθόδων και μοντέλων εξειδικευμένης τιμολόγησης
  • Ανάλυση ελληνικών και διεθνών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, CO2 κ.α.

Η ΔΕΗ διαπιστώνει πως υπάρχει ανάγκη υποστήριξης των αντίστοιχων με τους παραπάνω άξονες τμημάτων από εξειδικευμένη ομάδα έργου, αποτελούμενη από έμπειρα στελέχη, που θα ασχοληθεί κατ’ αποκλειστικότητα με αυτά τα θέματα, ώστε μέσα σε διάστημα ενός έτους να έχει ολοκληρωθεί το έργο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΕΗ, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 410.025 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), με την εταιρεία να διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης να μειώσει μέχρι 30% τη συμβατική αξία, βάσει των πραγματικών αναγκών της.

πηγή: energypress.gr