“Ναι” στην καύση νέου τύπου αποβλήτων στον Βόλο από το ΥΠΕΝ, για την ΑΓΕΤ Ηρακλής

62
aget hraklhs

Την αξιοποίηση υλικών για καύση δευτερογενών καυσίμων με νέους όρους, δίνει στην ΑΓΕΤ Ηρακλής, η πρόσφατη τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα της στο Βόλο.

Η σχετική απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρέχει την δυνατότητα της χρήσης από την τσιμεντοβιομηχανία και νέου τύπου εναλλακτικών πρώτων υλών (SRF/RDF) για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών και επιπλέον, την παραλαβή και αποθήκευση συσκευασμένου σε δέματα εναλλακτικού καυσίμου με containers. Στα υλικά αυτά περιλαμβάνονται τα απόβλητα από βιομηχανία αλουμινίου, λιπασμάτων, από μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από εργοστάσια παραγωγής σιδήρου και χάλυβα, από ασβέστη, από ανακύκλωση γυαλιού κ.α.

Με βάση τους όρους, η παραλαβή των υλικών προβλέπεται ότι μπορεί να γίνεται με πλοία με συχνότητα έως 5 φορτία ανά μήνα. Τα δευτερογενή στερεά καύσιμα παραλαμβάνονται και αποθηκεύονται είτε μέσω των πλοίων σε κατάλληλα συσκευασμένα δέματα από τις λιμενικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου – μέγιστη ποσότητα 25.000 τόνοι μηνιαίως-, είτε με παραλαβή δευτερογενών στερεών καυσίμων υπό μορφή χύδην με φορτηγά οχήματα, είτε με παραλαβή δευτερογενών στερεών καυσίμων με containers υπό μορφή δεμάτων τυλιγμένων με φιλμ.

Η αποθήκευση των δευτερογενών καυσίμων προβλέπεται να γίνεται εντός υφιστάμενης κλειστής αποθήκης μέγιστης ποσότητας 5.000 τόνων. Εναλλακτικά, σε υφιστάμενο κλειστό ειδικό χώρο που διαθέτει ειδικό σύστημα αποδεματοποίησης και τροφοδοσίας ή σε υπαίθριο χώρος στάθμευσης containers.

Η συνολική προς αξιοποίηση ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 200.000 τόνους ετησίως της αδειοδοτημένης εγκατάστασης.

πηγή: newmoney.gr