Μότορ Όιλ: Συμφωνία για αγορά 11 αιολικών πάρκων

110
anemogennhtries 6 12 18

Η Μότορ Όιλ Ελλάς Α.Ε. ανακοίνωσε τη συμφωνία για την απόκτηση χαρτοφυλακίου έντεκα αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 220 MW και ενός επιπλέον υπό κατασκευή αιολικού πάρκου δυναμικότητας 20 MW.

Η αξία της συναλλαγής εκτιμάται σε 123,5 εκατομμύρια ευρώ και θα πραγματοποιηθεί μέσω της TEFORTO HOLDINGS LIMITED που διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) του Ομίλου Μότορ Όιλ Ελλάς Α.Ε.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

πηγή: energia.gr