Στις 17 Μαρτίου ξεκινά η δημόσια προσφορά του ομολόγου της Motor Oil Hellas, ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Η διάρκεια του κοινού ομολογιακού δανείου θα είναι 7 έτη και προβλέπεται η έκδοση έως 200 χιλιάδων άυλων κοινών ανώνυμων ομολογιών ονομαστικής αξίας 1000 ευρώ κάθε μιας και συνολικού ποσού έως 200 εκατ. ευρώ.

Οι ομολογίες του ΚΟΔ θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του ΧΑ με την έναρξη της διαπραγμάτευσης να προβλέπεται για τις 24 Μαρτίου.

Ως προς τη διάθεση των κεφαλαίων που θα αντληθούν, διευκρινίζεται ότι 137 εκατ. ευρω θα χρηματοδοτήσουν μέρος της επένδυσης του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας, 20 εκατ. θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις στον κλάδο των ΑΠΕ ενώ 39,4 εκατ. ευρώ θα καλύψουν ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και 3,6 εκατ. είναι οι εκτιμώμενες δαπάνες της έκδοσης.

Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει έως τις 19 Μαρτίου. Συντονιστές είναι η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ κύριοι ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς είναι η Eurobank, η ΕΤΕ, η Optima Bank και η Eurox.