Μεγάλη πανελλαδική έρευνα όσον αφορά την άποψη του κοινού για τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά

280

Oι Α.Π.Ε. συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος απαντούν οι συμμετέχοντες σε μεγάλη πανελλαδική έρευνα
Πανελλήνια έρευνα εξετάζει τη στάση του κοινού απέναντι στην παραγωγή και εκμετάλλευση της πράσινης ενέργειας με τη βοήθεια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της μεγάλης πανελλαδικής έρευνας, το κοινό γνωρίζει ότι οι Α.Π.Ε. συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της ρύπανσης του
περιβάλλοντος και ταυτόχρονα παρέχουν ευκαιρία μείωσης της εξάρτησης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Ακόμη σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες, η μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος θεωρείται ότι συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου
του θερμοκηπίου και ίσως στη μείωση της κλιματικής αλλαγής και ελπίζουν επίσης ότι οι Α.Π.Ε. θα βοηθήσουν οικονομικά τόσο τη χώρα όσο και την οικονομία
των νοικοκυριών.

Όσον αφορά στα φωτοβολταϊκά, για τα οποία, τα προηγούμενα χρόνια, έχει τρέξει μια μεγάλη εκστρατεία για την εγκατάστασή τους σε σπίτια, αλλά έχει ακολουθηθεί από μια πτωτική τιμολογιακή πολιτική, το κοινό δείχνει απογοητευμένο, και λέει ότι μόνο οι μεγάλες εταιρείες επωφελούνται από την εφαρμογή φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών. Ωστόσο, εάν οι άνθρωποι έχουν τη διαβεβαίωση της ικανοποιητικής οικονομικής αποπληρωμής και της απλής γραφειοκρατίας, είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν στην εγκατάσταση.

Επιπλέον, η πλειοψηφία φαίνεται να προτιμά τη συμμετοχή σε μια ενεργειακή κοινότητα και να μην ενεργούν ως αυτο-παραγωγοί.

πηγή: ethnos.gr