Καθολική υπηρεσία ρεύματος: Οι προμηθευτές και οι χρεώσεις

87
pilones-revmatos

Μετά το διαγωνισμό της ΡΑΕ για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας ρεύματος που δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς δεν συμμετείχε κανένας προμηθευτής, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε εφαρμογή το νέο καθεστώς.

Σύμφωνα με αυτό, οι πέντε προμηθευτές με το μεγαλύτερο μερίδιο στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας επιμερίζονται τους πελάτες της καθολικής υπηρεσίας και τους παρέχουν ρεύμα για δύο χρόνια.

Έτσι όπως προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμου Θωμά με βάση τις δηλώσεις φορτίου που έκαναν οι εταιρίες ρεύματος στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας για τον Μάιο οι πέντε μεγαλύτεροι προμηθευτές είναι: ΔΕΗ, MYTILINEOS, ΗΡΩΝ, ELPEDISON και NRG.

Ο επιμερισμός των πελατών της καθολικής υπηρεσίας γίνεται κατ’ αναλογία του αριθμού του συνόλου των μετρητών των πέντε.

Έτσι, η ΔΕΗ παίρνει το 90% αφού οι μετρητές κατανάλωσης ρεύματος που εκπροσωπεί στο διασυνδεδεμένο σύστημα είναι 5.556.895, η MYTILINEOS το 3% μια και οι παροχές του πελατολογίου της είναι 206.104, η ΗΡΩΝ επίσης το 3% καθώς στο χαρτοφυλάκιο της μετρά 154.669 ρολόγια, το ίδιο ποσοστό αναλαμβάνει και η Elpedison με 195.632 μετρητές και η NRG παίρνει το 1% των πελατών καθολικής υπηρεσίας αφού έχει 67.033 ρολόγια.

Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της ΡΑΕ το 2019 οι καταναλωτές που βρίσκονται στην καθολική υπηρεσία ανέρχονται σε περισσότερους από 135.200 και τα χρέη τους αγγίζουν τα 50 εκ. ευρώ.

Όσον αφορά στα τιμολόγια, με βάση τα οποία χρεώνονται την κατανάλωση ρεύματος οι προαναφερόμενοι, αυτά είναι προσαυξημένα κατά 12% με βάση το υψηλότερο τιμολόγιο ανά κατηγορία καταναλωτών μεταξύ των πέντε προμηθευτών.

Πιο αναλυτικά οι χρεώσεις ανά κατηγορία προσδιορίζονται ως εξής: