Καύσιμα από απορρίμματα τροφίμων θα μπορούσαν να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα

74
commercial passenger plane

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέφεραν πως βρήκαν έναν τρόπο να χρησιμοποιήσουν τα απόβλητα τροφίμων για την παραγωγή βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF). Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών, δείχνει ότι έχει βρεθεί τρόπος να μετατραπούν τα απορρίμματα τροφίμων, το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι, η κοπριά των ζώων και τα λύματα σε έναν τύπο παραφίνης που λειτουργεί σε κινητήρες τζετ. Οι συγγραφείς της νέας μελέτης λένε ότι το καύσιμο αυτό μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 165 τοις εκατό σε σύγκριση με την ορυκτή ενέργεια.

Παρόλο που η αεροπορία είναι υπεύθυνη για μικρό ποσοστό των συνολικών εκπομπών παγκοσμίως – περίπου 12% – η βιομηχανία βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Η βρετανική κυβέρνηση μόλις ανακοίνωσε έναν διαγωνισμό 15 εκατομμυρίων λιρών για να ενθαρρύνει τις εταιρείες να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη καυσίμων από οικιακά απορρίμματα.

Αναμένεται να διαπιστωθεί η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος.

πηγή: energydigital.com