ΙΕΑ: Τέλος στις εξορύξεις πετρελαίου μέχρι το 2050

67

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ) εκτιμά πως προκειμένου να επιτύχει η παγκόσμια οικονομία τη μετάβασή της στην καθαρή ενέργεια, τον μηδενισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050 και να ανακόψει, έτσι, την υπερθέρμανση του πλανήτη, πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο ανελλιπώς επενδύσεις ύψους περίπου 5 τρισ. δολαρίων σε τεχνολογίες χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα. Σύμφωνα με τον Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής της ΙΕΑ, «χρειαζόμαστε μια ιστορική αύξηση των επενδύσεων και στην πλειονότητά τους πρέπει να αφορούν την καθαρή ενέργεια». Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί και το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 0,4% κάθε χρόνο.

Παράλληλα, όμως, με την αύξηση αυτή των επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια, η ΙΕΑ τονίζει πως ο στόχος των μηδενικών εκπομπών καυσαερίων το 2050 προϋποθέτει ότι οι ενεργειακοί όμιλοι θα διακόψουν από φέτος κιόλας κάθε νέο σχέδιο για την άντληση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Ως εκ τούτου παρουσιάζει το σχέδιο μιας πλήρους αναδιάρθρωσης της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας, της ζήτησης και της προσφοράς, με τη ζήτηση για γαιάνθρακα να μειώνεται κατά 90%, για φυσικό αέριο στο ήμισυ και για πετρέλαιο κατά 75% μέχρι το 2050.

Αν και οι εκτιμήσεις της ΙΕΑ δεν αποτελούν ούτε προβλέψεις ούτε επίσημες συστάσεις, πολλές χώρες τις παίρνουν πολύ σοβαρά και τις αντιμετωπίζουν ως κατευθυντήριες γραμμές για την ενεργειακή τους πολιτική. Είναι, ωστόσο, γεγονός ότι οι μειώσεις που προτείνει αυτήν τη φορά αιφνιδιάζουν τη βιομηχανία, καθώς είναι πολύ πιο δραστικές από ό,τι θα περίμενε οποιαδήποτε βιομηχανία του κλάδου. Προκειμένου να υλοποιηθούν, θα πρέπει η μερίδα των ορυκτών καυσίμων στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας να μειωθεί από τα 4/5 περίπου του συνόλου που αντιπροσωπεύει σήμερα μόλις στο 1/5 μέχρι το 2050. 

Παράλληλα η ηλιακή ενέργεια θα πρέπει να αποτελεί τη μοναδική ουσιαστικά κυρίως πηγή ενέργειας, δηλαδή να καλύπτει τουλάχιστον το 20% της παγκόσμιας ζήτησης.

Οπως παραδέχθηκε και ο κ. Μπιρόλ, όλες αυτές οι δραματικές μεταβολές αναμφίβολα θα φέρουν αντιμέτωπες «με μεγάλες προκλήσεις όσες οικονομίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου».

πηγή: kathimerini.gr