Η ΡΑΕ εξετάζει τη θέσπιση “Τειρεσία” για πελάτες στην αγορά προμήθειας ρεύματος

52
energy current electricity power line

Την λύση ενός ενεργειακού «Τειρεσία» φαίνεται να προκρίνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προκειμένου να αμβλύνει τον πιστωτικό κίνδυνο της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που ελλοχεύει λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και κύρια σε περίπτωση διόγκωσής τους. Πρόκειται για ένα μέτρο που βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Αρχή, με το τελικό πόρισμα να αναμένεται εντός του 2021.

Η εν λόγω «ανησυχία» της ΡΑΕ εντάσσεται στη συνολικότερη συζήτηση που έχει ανοίξει στον κλάδο της Προμήθειας και αφορά το καθεστώς αλλαγής προμηθευτή. Σε αυτή την κατεύθυνση η Αρχή ανέλαβε την πρωτοβουλία εξέτασης των προϋποθέσεων σύστασης ενός αρχείου (τράπεζα πληροφοριών) με δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς επισφαλών πελατών, στα πρότυπα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Μια τέτοια πρωτοβουλία αναμένεται να συμβάλει στην προστασία της εμπορικής πίστης, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη σύναψη συμβάσεων ηλεκτρικής ενέργειας με αφερέγγυους πελάτες που παρουσιάζουν αντισυμβατική συμπεριφορά, με απώτερο στόχο τη μείωση των επισφαλών απαιτήσεων, την εξυγίανση συναλλαγών και την αποφυγή περαιτέρω ζημίας των εταιρειών που συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στη έκθεση απολογισμού για το 2020. 

πηγή: energypress.gr