Η Νew Εnergy Capital με την υποστήριξη της ΕΑΤΕ επενδύει στην Ελλάδα και την ανάπτυξή της

189

Ξεκίνησε, πρόσφατα, τη δραστηριότητά της η New Energy Capital (NEC), το πρώτο ελληνικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών σε υποδομές ενεργειακής μετάβασης. Βασικός επενδυτής στη NEC είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ). Στο fund συμμετέχουν επίσης γνωστά ονόματα της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας καθώς και ξένοι επενδυτές με γνώση του χώρου της ενέργειας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τη διαχείριση της NEC έχει αναλάβει η Νew Εnergy Ρartners (NEP), οι ιδρυτές της οποίας, Θόδωρος Κιακίδης, Έδμον Αϊραντζής και Γιώργος Ανδρεόγλου, διαθέτουν πολλά χρόνια πείρας στους χώρους της ενέργειας, των επιχειρηματικών κεφαλαίων και του project finance.

Το αρχικό κεφάλαιο του fund ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ. Με βάση την ισχυρή ζήτηση για επενδύσεις στον κλάδο, σημειώνεται στην ενημέρωση, η ΝΕΡ προσδοκά να διπλασιάσει το υπό διαχείριση κεφάλαιο μέσα στους επόμενους μήνες.

Έτσι, συνυπολογιζόμενου και του τραπεζικού δανεισμού, το σύνολο των χρηματοδοτημένων έργων δύναται να ανέλθει έως τα 300 εκατ. ευρώ.

Η ΝΕC, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έρχεται να καλύψει το κενό ιδίων κεφαλαίων το οποίο παρατηρείται στα έργα ενεργειακής μετάβασης, σε αντιδιαστολή με την ικανοποιητική διαθεσιμότητα τραπεζικού δανεισμού. Επιπλέον, η συμμετοχή της NEC ως θεσμικού επενδυτή σε ένα έργο προσθέτει αυξημένη αξιοπιστία για την άντληση τραπεζικού δανεισμού, αναφέρεται.

Η NEC επενδύει σε ώριμα προς υλοποίηση έργα (ready to build) ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, βιοαέριο, γεωθερμία), αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και στις νέες εφηρμοσμένες τεχνολογίες στον χώρο της ενεργειακής μετάβασης (π.χ. ψηφιοποίηση δικτύων, ηλεκτροκίνηση, κλπ).

Η επενδυτική πολιτική εστιάζει στη στήριξη ικανών ομάδων ανάπτυξης έργων προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να υλοποιήσουν περισσότερα έργα από όσα μπορούν να χρηματοδοτήσουν οι ίδιες, ενώ ταυτόχρονα θα επωφελούνται από τα μελλοντικά κέρδη των έργων. Μέσα από τη συνεργασία με τη NEC, δυναμικοί επαγγελματίες που αναπτύσσουν έργα ενεργειακής μετάβασης μπορούν μεσοπρόθεσμα να πολλαπλασιάσουν την οικονομική τους βάση, ενώ παράλληλα θα κτίζουν την επενδυτική τους αξιοπιστία για να πραγματοποιήσουν και τα επόμενα έργα τους, συνεχίζει η ενημέρωση.

«Η Νew Εnergy Capital, με την ουσιαστική συμμετοχή και υποστήριξη της ΕΑΤΕ, επενδύει στην Ελλάδα και την ανάπτυξή της, με προτεραιότητα στο σεβασμό προς το περιβάλλον, σε ένα κλάδο που εναρμονίζεται με τις καλύτερες σύγχρονες διεθνείς πρακτικές και τάσεις. Επενδύει μάλιστα σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία και όχι σε άυλες αξίες», προστίθεται.

Όπως επισημαίνεται, μέσω της επενδυτικής της φιλοσοφίας, δίνει την ευκαιρία σε αξιόλογους μικρούς και μεσαίους Έλληνες επιχειρηματίες να επωφεληθούν από την πολιτική της ενεργειακής μετάβασης.

Τέλος, καταλήγει η ανακοίνωση, η ΝΕΡ φιλοδοξεί μέσα από συνεργασία με Έλληνες θεσμικούς επενδυτές, να τους προσφέρει ένα εξαιρετικό επενδυτικό προϊόν σε ό,τι αφορά τη σχέση απόδοσης – κινδύνου, σε περιβάλλον μηδενικών έως και αρνητικών επιτοκίων.

Πηγή: voria.gr