Η μεταμόρφωση των Ελληνικών Πετρελαίων

59
elpe

Η αλλαγή επωνυμίας των ΕΛΠΕ, η ανάπτυξη δραστηριότητας στο ΙΤ και φυσικά η ενεργειακή στροφή του ομίλου με στόχο την μείωση των ρύπων κατά 50% έως το 2030 είναι μόνο μερικές από τις σαρωτικές αλλαγές που φέρνει η μετεξέλιξη της ισχυρής πετρελαϊκής βιομηχανίας διύλισης σε εταιρεία ενέργειας.

Τα ΕΛΠΕ, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Ανδρέα Σιάμισιη αποτελούν μια ηγετική δύναμη στο χώρο των πετρελαιοειδών, με εύρος δραστηριοτήτων και σε άλλες ενεργειακές αγορές αλλά με αυξημένη κυκλικότητα κυρίως λόγω του περιθωρίου διύλισης και του δολαρίου. Ο κ. Σιάμισιης έκρουσε αρκετές φορές το καμπανάκι, λέγοντας ότι τα σήματα που παίρνουν τα ΕΛΠΕ από την διεθνή αγορά επιτάσσουν αλλαγή πορείας, θέλοντας έτσι να βάλλει και ένα τέλος στις αντιδράσεις που συναντά η αλλαγή του καταστατικού με το διορισμό των μελών του ΔΣ από την γενική συνέλευση.

Η ενεργειακή μετάβαση, όπως επισημάνθηκε, έχει πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις και στον πετρελαϊκό κλάδο. «Στα καύσιμα κίνησης βλέπουμε πως μπαίνουμε σε επιδοτούμενη λογική υποκατάστασης με ηλεκτροκίνηση ή συμπιεσμένο φυσικό αέριο. Μπορεί να μη γίνουν στην επόμενη πενταετία αλλά είναι δεδομένο πως πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Στη θέρμανση η ζήτηση έχει πέσει στο 50% την τελευταία δεκαετία και θα πέσει ακόμα περισσότερο αφού υποκαθίσταται με φυσικό αέριο και τελικά με ηλεκτρισμό».

Το πλάνο των ΕΛΠΕ προβλέπει επενδύσεις 3,5 έως 4 δισ. ευρώ, εξολοκλήρου με ιδιωτικά επενδυτικά προγράμματα. Ο διευθύνων σύμβουλος τάχθηκε υπέρ ενός νέου προγράμματος επενδύσεων, το οποίο θα πρέπει να γίνει με μια δομή και με ένα φορέα (π.χ. holding), που δεν θα εξαρτάται από τα διυλιστήρια. Σήμερα όπως αναφέρθηκε για να επενδύσει η εταιρεία σε ένα έργο ΑΠΕ που έχει αποτίμηση 10 – 12 φορές, το EBITDA, θα σηκώνει κεφάλαια μέσα από τη διύλιση που αποτιμάται 5 – 6 φορές το EBITDA. Είναι η απόλυτη συνταγή καταστροφής αξίας και αποτελεί θέμα διαχείρισης κινδύνων.

πηγή: newmoney.gr