Η Ιρλανδία θέτει σε εφαρμογή το Εθνικό της Αναπτυξιακό Σχέδιο

125

Η Ιρλανδία έθεσε σε εφαρμογή το Εθνικό της Αναπτυξιακό Σχέδιο (ΕΑΣ), το οποίο αναφέρει λεπτομερώς τις δαπάνες ύψους 165 δισεκατομμυρίων ευρώ από σήμερα μέχρι και το 2030. Σημαντικό μέρος του σχεδίου είναι οι κλιματικοί στόχοι.

Το Σχέδιο καλύπτει πολλούς τομείς – τα νοικοκυριά, τις μεταφορές, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και την αγορά εργασίας.

Σε όλο το σχέδιο, όπως αναφέρει η κυβέρνηση, «έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι το ΕΑΣ θα υποστηρίξει τις κυβερνητικές φιλοδοξίες για το κλίμα» και ότι θα ευθυγραμμιστεί με τις δεσμεύσεις που καθορίστηκαν από την Ε.Ε., σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Η μεγαλύτερη δέσμευση στα πλαίσια του Σχεδίου είναι η αύξηση του φόρου άνθρακα στα 100 ευρώ ανά τόνο μέχρι το 2030, καθώς και η επανεπένδυση 5 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρόσθετα έσοδα ύψους 9.5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Το υπόλοιπο των πρόσθετων εσόδων θα βοηθήσει ώστε να απαλλαχθεί από τον άνθρακα ο τομέας της γεωργίας, να διασφαλιστεί μια δίκαιη μετάβαση και να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή ένδεια.

Οι επενδύσεις σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία και η αύξηση των επενδύσεων σε υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν, επίσης, μέρος των δεσμεύσεων.

Το Σχέδιο έχει δεχτεί και αρνητικά σχόλια, καθώς κρίνεται ότι υπάρχει ασάφεια όσον αφορά στα χρονοδιαγράμματα, αλλά και τις απαιτούμενες δαπάνες για κάποιες από τις δεσμεύσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Σχέδιο δέχτηκε αρνητικά σχόλια και από το Κόμμα των Πρασίνων – κυρίως λόγω των πολλών (όπως κρίνουν) οδικών έργων.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Κλίματος, Eamon Ryan, ο οποίος ηγείται, επίσης, των Πρασίνων και είχε προηγουμένως ταχθεί υπέρ του ΕΑΣ, τη Δευτέρα δεν έδειξε να υποστηρίζει με την ίδια βεβαιότητα το Σχέδιο.

Ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Micheál Martin, απάντησε, λέγοντας ότι το Σχέδιο «δεν αποτελεί λίστα επιθυμιών».

πηγή: euractiv.gr