Η Enel στην υψηλότερη θέση στον Δείκτη Διαφορετικότητας και Ένταξης Refinitiv 2020

231
Enel Logo Conferenza Persone

Η Enel είναι επικεφαλής του Βιομηχανικού Κλάδου «Ηλεκτρικές Διατάξεις & ΑΠΕ» του Δείκτη Διαφορετικότητας και Ένταξης της Refinitiv, κατακτώντας τη 17η θέση στο Top 100 του Δείκτη, ο οποίος αναπτύχθηκε από τον παγκόσμιο πάροχο οικονομικών δεδομένων Refinitiv. Ο δείκτης αξιολογεί πάνω από 7.000 επιχειρήσεις όσον αφορά την ποικιλομορφία και την επίδοση τους σε θέματα ένταξης βάσει διαθέσιμων στο κοινό πληροφοριών οι οποίες συγκεντρώνονται από τη Refinitiv από τη νόμιμη υποβολή αναφορών των εταιρειών και την κάλυψη των ΜΜΕ.

«Η διαφορετικότητα είναι μοχλός της επιχειρηματικής ανάπτυξης μέσω των καινοτόμων ιδεών και των προσεγγίσεων τις οποίες αναπόφευκτα παράγει», δήλωσε ο Francesco Starace, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Enel. «Η διαφορετικότητα του υπόβαθρου σε ολόκληρη την έκταση του αποτυπώματός σε 30 χώρες είναι ένα από τα πιο πολύτιμα και εκτιμώμενα περιουσιακά στοιχεία μας. Ως αποτέλεσμα, η παρουσία μας στο Top 25 του Δείκτη Διαφορετικότητας και Ένταξης της Refinitiv, στα ηνία του βιομηχανικού κλάδου ηλεκτρικών διατάξεων το 2020, καταδεικνύει ότι οι αρχές των ίσων ευκαιριών και της ίσης αξιοπρέπειας, οι οποίες είναι ενσωματωμένες στις καθημερινές μας δραστηριότητες παγκοσμίως, είναι το κλειδί για την επιτυχία του βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου μας. Ο πλούτος της διαφορετικότητάς μας εξακολουθεί να προσελκύει την αυξανόμενη προσοχή των επενδυτών οι οποίοι επιθυμούν να ενσωματώσουν τη διαφορετικότητα και την ένταξη στις επενδυτικές αποφάσεις τους.»

Ο Δείκτης Διαφορετικότητας και Ένταξης κατατάσσει τις 100 κορυφαίες εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες με τους χώρους εργασίας με τη μεγαλύτερη διαφορετικότητα και ένταξη παγκοσμίως, όπως μετράται από 24 συστήματα μέτρησης σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: Διαφορετικότητα, ένταξη, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και διαφορές. Στη συνέχεια, ο Δείκτης υπολογίζεται σταθμίζοντας κάθε μετρικό σύστημα βάσει της σημασίας της εταιρείας στην αγορά και του τρόπου με τον οποίο κάθε επιχείρηση συγκρίνεται με ομοειδείς εταιρείες.

Η συμπερίληψη της Enel στην εν λόγω κατάταξη είναι αποτέλεσμα των ενεργειών της οι οποίες στοχεύουν στην προώθηση της παρουσίας των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις διευθυντικές θέσεις, καθώς και στην προώθηση της ένταξης των υπαλλήλων με αναπηρία, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων και στην προσφορά κοινωνικών παροχών και λύσεων βελτίωσης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής σε όλους τους υπαλλήλους της.

Με παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες, η διαφορετικότητα και η ένταξη είναι κεντρικής σημασίας στην εταιρική κουλτούρα και στρατηγική της Enel. Ο Όμιλος υιοθέτησε μια πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2013, μια ειδική πολιτική για την προώθηση της διαφορετικότητας και της ένταξης στον χώρο εργασίας το 2015, καθώς και μια παγκόσμια πολιτική κατά της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας το 2019. Οι εν λόγω ενέργειες ακολουθούν την τήρηση των Αρχών Χειραφέτησης των Γυναικών, με την υποστήριξη του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και των Γυναικών των Ηνωμένων Εθνών, και συνάδουν με τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDG), τους οποίους υποστηρίζει ενεργά η Enel.

Οι εν λόγω δεσμεύσεις εφαρμόζονται μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων για την προώθηση της διαφορετικότητας και της ένταξης σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της Enel. Συγκεκριμένα, η αναπηρία είναι ένας από τους τομείς προτεραιότητας στην προσέγγιση της Enel για τη διαφορετικότητα και για τον λόγο αυτό ο Όμιλος προσχώρησε στην πρωτοβουλία «Valuable 500», ένα παγκόσμιο κίνημα που καλεί σε συμμετοχή 500 ιδιωτικές εταιρείες με στόχο την απελευθέρωση της επιχειρηματικής, κοινωνικής και οικονομικής αξίας των πολιτών με αναπηρία σε ολόκληρο τον κόσμο. Μεταξύ άλλων έργων, η Enel επεκτείνει σε άλλες χώρες την Εφαρμογή Pedius για κωφούς, η οποία κυκλοφόρησε αρχικά στην Ιταλία και βασίζεται στην τεχνολογία αναγνώρισης και σύνθεσης «ομιλίας σε κείμενο». Η υποστήριξη της εν λόγω εφαρμογής είναι καίριας σημασίας για κωφούς συναδέλφους στην καθημερινή διαχείριση εικονικών συνεδριάσεων και για τον συντονισμό σε 19 χώρες. Χάρη σε αυτή την εφαρμογή, ένας κωφός υπάλληλος μπορεί τώρα να συντονίσει όλες τις ρομποτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, οι οποίες χρησιμοποιούνται στη λειτουργία και στη συντήρηση των ανανεώσιμων μονάδων παραγωγής ενέργειας της Enel μέσω του «προγράμματος RoBoost». Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις και τις δράσεις της Enel στον εν λόγω τομέα υπάρχουν στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.enel.com/media/explore/search-press-releases/press/2019/11/enel-joins-valuable-500-global-movement-that-puts-disability-on-business-agendas

Η Refinitiv είναι ένας από τους μεγαλύτερους φορείς παροχής δεδομένων και υποδομής των χρηματοπιστωτικών αγορών παγκοσμίως, εξυπηρετώντας πάνω από 40.000 ιδρύματα σε περίπου 190 χώρες. Παρέχει δεδομένα και πληροφορίες, πλατφόρμες συναλλαγών και ανοικτά δεδομένα, καθώς και τεχνολογικές πλατφόρμες, συνδέοντας την παγκόσμια κοινότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. 

Η ηγετική θέση της Enel στον τομέα της βιωσιμότητας αναγνωρίζεται παγκοσμίως με την παρουσία του Ομίλου σε αρκετούς άλλους φημισμένους δείκτες βιωσιμότητας καθώς και σε κατατάξεις, όπως στους Δείκτες Ηγετών MSCI ESG, στους Δείκτες Βιωσιμότητας Dow Jones, στη Λίστα «Α» της CDP Climate, στους δείκτες Euronext Vigeo-Eiris 120, στη σειρά Δεικτών FTSE4Good, στον δείκτη STOXX Global ESG Leaders, στη βαθμολόγηση «Prime» της ISS, στον Δείκτη Ισότητας Φύλων Bloomberg, στην Παγκόσμια κατάταξη Corporate Knights των 100 Πιο Βιώσιμων Επιχειρήσεων στον Κόσμο, στους δείκτες ECPI και στους δείκτες Best Practices Thomson/S-Network ESG. Η Enel προσελκύει όλο και περισσότερο την προσοχή των Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδυτών, των οποίων το μερίδιο στην εταιρεία αυξάνεται σταθερά, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10,8% του μετοχικού κεφαλαίου του Ομίλου το 2019, που είναι σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2014. Η αύξηση αυτή, η οποία συνάδει με την αυξανόμενη αναγνώριση της σπουδαιότητας των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης βιώσιμης αξίας, αντικατοπτρίζει την ενίσχυση της παγκόσμιας πρωτοπορίας της Enel στη βιωσιμότητα.