Η δικαστική απόφαση για τη Royal Dutch Shell αλλάζει τα δεδομένα για όλες τις πετρελαϊκές

80

Πρωτόγνωρες αλλαγές για τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες που αναγκάζονται πλέον να εγκαταλείψουν σιγά σιγά το πετρέλαιο και να στρέψουν το ενδιαφέρον τους σε πιο φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια. Με καθοριστική απόφαση το Δικαστήριο της Χάγης υποχρεώνει την Royal Dutch Shell να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 45% μέχρι το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019. Η προσφυγή στο δικαστήριο για την ολλανδική-βρετανική εταιρεία έγινε τον Απρίλιο του 2019 από επτά ομάδες ακτιβιστών περιλαμβανομένων και των Φίλων της Γης και της Greenpeace εκ μέρους περισσότερων των 17.000 πολιτών της Ολλανδίας. Με την προσφυγή οι οργανώσεις υποστήριζαν ότι η εταιρεία «θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινα δικαιώματα και ζωές» επειδή οι πολιτικές της συνιστούν απειλή για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Ουσιαστικά με την απόφασή του το δικαστήριο της Χάγης θεωρεί ότι η πετρελαϊκή εταιρεία είναι μερικώς υπεύθυνη για την κλιματική αλλαγή κι αυτό είναι που κάνει τόσο σημαντική την πρωτόδικη έστω απόφασή του. Η απόφαση σταθμός έρχεται την ώρα που όλες σχεδόν οι εταιρείες, ειδικά στο χώρο της ενέργειας, δέχονται ασφυκτικές πιέσεις για τη μείωση των βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων για τις εκπομπές ρύπων όπως αυτοί έχουν τεθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού.

Την ίδια στιγμή, οι ακτιβιστές της εταιρείας Engine No. 1 κερδίζουν τουλάχιστον δύο θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της Exxon μετά από ιστορική μάχη με τα υψηλόβαθμα στελέχη του ενεργειακού ομίλου, η οποία δείχνει ότι οι επενδυτές των πετρελαϊκών στηρίζουν περισσότερο από παλιά την πράσινη μετάβαση.

Η Chevron, από την πλευρά της, δέχεται κι αυτή πίεση από τους καταναλωτές και από περισσότερους από το 60% των μετόχων της για πράσινη στροφή στη στρατηγική της προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική μείωση των εκπομπών άνθρακα που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Τέλος, και η γενική συνέλευση των μετόχων της BP ασκεί μεγάλη πίεση στη διοίκηση για την υιοθέτηση αυστηρότερων περιβαλλοντολογικών κανόνων και ειδικά για τους ρύπους. Ωστόσο, η BP έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να μειώσει κατά 40% την παραγωγή πετρελαίου τα επόμενα χρόνια και να ενισχύσει τις επενδύσεις του σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας φιλοδοξώντας να μηδενίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μέχρι το 2050.

πηγή: ot.gr