Η ΔΕΗ πρωτοστάτης στην πράσινη μετάβαση

349

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η ΔΕΗ επισημαίνει τις δράσεις της για την προστασία του περιβάλλοντος και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής.

Η σταδιακή απόσυρση των ρυπογόνων μονάδων θα οδηγήσει στην πλήρη εξάλειψη της λιγνιτικής παραγωγής μέχρι το 2025, σε περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 από 20 εκατομμύρια τόνους που ήταν το 2019 σε περίπου 5 εκατ. τόνους το 2024 – μια μείωση της τάξεως του 75%. Σημαντικό ρόλο στην πορεία αυτή έχει η έκδοση – για πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση – του ομολόγου βιωσιμότητας (SLB “sustainability-linkedbond”) που συνδέεται με ρήτρα αειφορίας και δεσμεύει τη ΔΕΗ για μείωση εκπομπών CO2 κατά 40% έως το 2022.

Επιπλέον, στις 22 Απριλίου, η ΔΕΗ συμμετείχε στην Παγκόσμια Ημέρα της Γης και ηλεκτροδότησε 4.500.000 νοικοκυριά για 24 ώρες με ενέργεια αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές, μέσω της Υπηρεσίας GreenPass. Όση ενέργεια καταναλώθηκε, τόση δεσμεύτηκε από τη ΔΕΗ, με Εγγυήσεις Προέλευσης από ΑΠΕ για 35GWh ενέργειας. Οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 80.000 τόνους σε μία μόνο ημέρα.

Μέσω της θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, η ΔΕΗ εφαρμόζει ένα φιλόδοξο σχέδιο επενδύσεων στις ΑΠΕ με στόχο να κατέχει το 20% της συνολικής αγοράς το 2024, με εγκατεστημένη ισχύ άνω του 1,5GW. Διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο ηλιακών, αιολικών και υδροηλεκτρικών έργων πάνω από 7GW, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πολύ ώριμων έργων που θα προσθέσουν στην ισχύ της 650MW το επόμενο διάστημα. Συνεχίζει με εντατικό ρυθμό την αξιοποίηση του υδροδυναμικού της χώρας με έργα που συμβάλλουν σημαντικά στην αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και στην εξυπηρέτηση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, συμπεριλαμβάνει τις τοπικές κοινωνίες στα οφέλη που προκύπτουν από τις νέες επενδύσεις στις ΑΠΕ, προχωρώντας στη μετοχοποίηση του 5% των φωτοβολταϊκών πάρκων σε Μεγαλόπολη και Δυτική Μακεδονία, καθιστώντας τους κατοίκους των λιγνιτικών περιοχών συμμέτοχους στα υπό ανάπτυξη και κατασκευή έργα.

Η ΔΕΗ υλοποιεί εδώ και δεκαετίες εκτεταμένα προγράμματα επανασχεδιασμού και ανάπλασης των θιγομένων εκτάσεων. Τα έργα αποκατάστασης των εδαφών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δενδροφυτεύσεις, δημιουργία τεχνητών λιμνών, δοκιμαστικές καλλιέργειες, επανάχρηση πρώην εξορυκτικών περιοχών. Στις υπό ανάπλαση περιοχές φυτεύονται κατά μέσο όρο 600.000 δέντρα τον χρόνο. Οι αποκατεστημένες εκτάσεις των ορυχείων με την πάροδο των ετών έχουν εξελιχθεί σε οικοσυστήματα σημαντικής αξίας για τη βιοποικιλότητα των περιοχών.

πηγή: ot.gr