Η Αυστραλία έχει ευκαιρία για ανάπτυξη πλωτών αιολικών πάρκων κοντά σε υφιστάμενους υποσταθμούς

101
agucadoura windfloat prototype

Η Αυστραλία έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει μια σημαντική υπεράκτια βιομηχανία αιολικής ενέργειας από το μηδέν, με άφθονους πόρους διαθέσιμους κοντά σε υφιστάμενους υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την ήπειρο, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Το Blue Economy Cooperative Research Center δήλωσε ότι η Αυστραλία δεν έχει ακόμη αξιοποιήσει σημαντικά την υπεράκτια αιολική χωρητικότητα παρά το γεγονός ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας την όρισε ως μία από τις «τρεις μεγαλύτερες» πιθανές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας παγκοσμίως, παράλληλα με την ηλιακή ενέργεια και τα αιολικά στην ξηρά.

Η μελέτη βρήκε ότι περισσότερα από 2.000 GW υπεράκτιων ανεμογεννητριών – πολύ περισσότερο από την υπάρχουσα ικανότητα παραγωγής της Αυστραλίας – θα μπορούσαν να εγκατασταθούν σε περιοχές εντός 100 χιλιομέτρων από μερικούς υποσταθμούς. Οι περιβαλλοντικά περιορισμένες και οι χαμηλού ανέμου περιοχές εξαιρέθηκαν από την αξιολόγηση.

Περιοχές που παραδοσιακά ήταν κόμβοι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως οι κοιλάδες Hunter και Latrobe και Gladstone, βρέθηκαν ιδιαίτερα κατάλληλες, καθώς βρίσκονταν κοντά σε δίκτυα μεταφοράς και είχαν ισχυρούς άνεμους στις ακτές, όταν η ηλιακή ενέργεια και η χερσαία παραγωγή ανέμου ήταν περιορισμένη.

πηγή: theguardian.com