Γιατί ο άνθρακας δεν έχει μέλλον

147
power station 374097 1920

Ο άνθρακας μολύνει το περιβάλλον, προκαλεί ασθένειες και κοστίζει πολύ. Άρα γιατί συνεχίζει να προσφέρει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας;

πηγή: NRDCflix